STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Staże uczniów z Siennicy

Zespół Szkół w Siennicy od kilku lat aktywnie uczestniczy w realizacji programów unijnych dotyczących zarówno wzbogacania bazy dydaktycznej, jak i kształcenia uczniów

Opublikowano: 13 Czerwca 2016, Poniedziałek, 21:05
Autor: btsd
 0 0 0

Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

Zespół Szkół w Siennicy od kilku już lat aktywnie uczestniczy w realizacji programów unijnych dotyczących zarówno wzbogacania bazy dydaktycznej, jak i kształcenia uczniów. Dzięki staraniom kadry ZS w Siennicy od 2013 r. 137 uczniów Technikum wyjechało na 3-tygodniowe staże zagraniczne.

Początkowo były to wyjazdy w ramach programu Leonardo da Vinci, a teraz Erasmus +, które od początku prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Programy te mają na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspierają też rozwiązania zwiększające przejrzystość i honorowania kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego.

Realizacja staży uczniów Zespołu Szkół w Siennicy odbywała się we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi partnerami. Są to prywatne placówki, które posiadają bogate doświadczenie w zakresie organizacji praktyk w ramach w/w programów, stale współpracują z wieloma firmami i instytucjami aktywnymi na ich rynku pracy. Zagraniczni partnerzy zobowiązani są do zorganizowania 3-tygodniowych stażów dla uczniów Zespołu Szkół zakwalifikowanych do projektu w firmach o ich profilu nauczania oraz do zakwaterowania i wyżywienia uczniów. Zespół Szkół ze swej strony wykonał szereg działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do odbycia stażu.    

Jako główne cele projektów wyznaczono:
- uzyskanie certyfikatu ukończenia stażu oraz dokumentu Europass Mobilność,
- rozwijanie umiejętności zawodowych młodzieży zdobytych uprzednio w szkole poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń,
- poznawanie nowych języków oraz doskonalenie języka angielskiego branżowego,
- poznanie kultury, obyczajów i warunków pracy kraju przyjmującego.

Docelowym dokumentem służącym prezentacji całokształtu doświadczenia i wiedzy zdobytej przez jego posiadacza „podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży odbytych za granicą” jest Europass Mobilność. Otrzymany przez uczniów po odbytym stażu certyfikat, oprócz danych osobowych, zawiera informacje dotyczące ścieżki zawodowej posiadacza. Specyfiką certyfikatu jest szczegółowy, indywidualny opis treści oraz rezultatów – rozumianych jako opis umiejętności lub kompetencji zdobytych przez daną osobę w czasie jej pobytu za granicą w celach edukacyjnych. Dodatkową umiejętnością, opanowaną przez wszystkich uczestników projektu niezależnie od specjalności zawodowej, była szybka adaptacja w nowym środowisku oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku. Wszystkie te nowe doświadczenia zwiększają szansę uczniów na znalezienie pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach o europejskim standardzie.

Zespół Szkół w Siennicy poprzez wdrożenie projektów realizujących staże zagraniczne znacznie poszerzył swoją ofertę edukacyjną, stwarzając nowe możliwości uzupełniania szkolenia praktycznego, a w związku z tym lepszego startu zawodowego młodzieży. Już we wrześniu 2016 r. kolejne grupy stażystów wyjadą na staż do Włoch i Portugalii w ramach projektu pod nazwą „Staże zagraniczne pomocne w karierze”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. I dobra wiadomość  dla kandydatów do Zespołu Szkół w Siennicy, ponieważ wniosek Zespołu Szkół w konkursie 2016 ERASMUS+ został zaakceptowany i będzie realizowany z programu POWER, co oznacza, że odbędą się kolejno zaplanowane na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 zagraniczne staże zawodowe dla uczniów. Zostań uczniem technikum w Zespole Szkół w Siennicy, a zdobędziesz europejskie kwalifikacje zawodowe.

ZS w Siennicy

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania