STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Strefa Mińsk
ISSN: 2083-5787, 

nakład 10 000 egzemplarzy każdego wydania Tygodnika
Wydawca: Strefa M sp. z o. o.
ul. Warszawska 161; 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 501-460-499, e-mail: redakcja@strefaminsk.pl

Dział reklamy -  tel. 501 460 499, e-mail: reklama@strefaminsk.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych artykułów i zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania