STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Poniżej zebrane zostaną dane kontaktowe i zakresy działania Instytucji państwowych lub samorządowych, których interesantami/klientami są mieszkańcy naszego regionu. Informator może być edytowany tak, aby informacje w nim zawarte były najbardziej aktualne. Państwa Instytucja może się tam także znaleźć, w tym celu prosimy o przesłanie na adres biuro@strefaminsk.pl następujących materiałów:

  1. opis ogólny zadań realizowanych przez Państwa Instytucję

  2. informacje pomocne mieszkańcom (dane kontaktowe, np. nazwy i telefony kontaktowe do wydziałów/departamentów zajmujących się kontaktami z klientem)

 

 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00, tel. (25) 759 53 11, fax: (25) 758 40 25, NIP: 822 214 65 99

boi@umminskmaz.pl, sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl, www.minskmaz.bip-gov.info.pl

 

Urząd Miasta pracuje:

- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 16.00,

- w środę w godz. od 8.00 do 17.00

- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

 

W sprawach skarg i wniosków Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Wydziałów  przyjmują codziennie.

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w każdą środę w godz. 12.00 -17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca przyjmowani są interesanci w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest:

- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.15

- w środę w godz. od 8.00 do 16.15

- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Rachunki bieżące: 

  • 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030 - podatki, opłata skarbowa
  • 67 9226 0005 0024 4185 2000 0020 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty za dzierżawienie mienia komunalnego miasta, opłaty z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego, grzywny nałożone przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego kredytowego
  • 41 9226 0005 0024 4185 2000 0100 - zaliczka alimentacyjna

Rachunki pomocnicze:

  • 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 - depozyty, wadia
  • 96 9226 0005 0024 4185 2000 0080 - wpływy darowizn

 Nr rachunku w przypadku przelewów pochodzących z zagranicy:

 SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR, IBAN: PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

 Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SPMMPLP1

 

 Kierownictwo, zespoły i samodzielne stanowiska

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI - Sekretariat pok. nr 109 tel. 759 53 00, 759 53 11, e-mail: sekretariat@umminskmaz.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA - pok. nr 109,  tel. 759 53 11,

SEKRETARZ MIASTA - , pok. nr 108, tel. 759 53 30, e-mail: jfrelak@umminskmaz.pl

SKARBNIK MIASTA -  pok. nr 102, tel. 759 53 13, e-mail: gstachowicz@umminskmaz.pl

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH - pok. nr 114, tel. 759 53 49,

ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI -  pok. nr 201, tel. 759 53 47 , e-mail: admin@umminskmaz.pl

ZESPÓŁ DS. OŚWIATY -  pok. nr 103, tel. 759 53 34, 759 53 75, e-mail: os@umminskmaz.pl

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH - pok. nr 110, tel. 759 53 19, 759 53 55, e-mail: zk@umminskmaz.pl 

ZESPÓŁ DS. KONTROLI - pok. nr 205, tel. 759 53 64,

STANOWISKO DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - pok. nr 215,  tel. 759 53 33, e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY, Krzysztof Gajewski - pok. nr 204, tel. 759 53 37, e-mail: krzysztof.gajewski@umminskmaz.pl

 

Wydziały

BIURO RADY MIASTA, Kierownik - pok. nr 115, tel. 759 53 57, 759 53 39, 758 33 35, e-mail: radamiasta@umminskmaz.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - pok. nr 116,  tel. 759 53 72,

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA, Kierownik - pok. nr 105, tel. 759 53 73, tel. 759 53 43, e-mail: hus@umminskmaz.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

KASA - pok. nr 1, tel. 759 53 40

REFERAT DOCHODÓW - pok. nr 2, tel. 759 53 44, 759 53 70, e-mail: podatki@umminskmaz.pl

REFERAT BUDŻETU - pok. nr 106, tel. 759 53 28, 759 53 48, 759 53 69,  e-mail: ksiegowosc@umminskmaz.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Referat Administracyjny - Kierownik - pok. nr 3, tel. 759 53 76, e-mail: eksiazek@umminskmaz.pl

Biuro Obsługi Interesantów -  pok. nr 4, tel. 759 53 68, 759 53 67, e-mail: boi@umminskmaz.pl

Referat Organizacyjny i kadry - pok. nr 104, tel. 759 53 14,

 

ASYSTENT BURMISTRZA - pok. nr 202, tel. 759 53 58,e-mail: alicja.cichon@umminskmaz.pl,

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik - pok. nr 202, tel. 759 53 58,e-mail: diana.rokicka@umminskmaz.pl, pok. nr 203 - tel. 759 53 35, 759 53 31, e-mail: info@umminskmaz.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Kierownik - pok. nr 208, tel. 759 53 23, pok. nr 206, tel. 759 53 24, pok. nr 207, tel. 759 53 25, 759 53 51,  e-mail: pg@umminskmaz.pl

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Kierownik - tel. 759 53 29, pok. nr 216, tel. 759 53 22, pok. nr 211, tel. 759 53 52, pok. nr 212, e-mail: inwestycje@umminskmaz.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik - tel. 759 53 21, pok. nr 210,

sprawy lokalowe - tel. 759 53 27, pok. nr 209, 

usługi komunalne i ochrona środowiska - tel. 759 53 45, 759 53 54 pok. nr 217, e-mail: uk@umminskmaz.pl

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik - tel. 759 53 16, pok. nr 11

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 25 759 53 12, 758 22 11 pok. nr 10, e-mail: usc@umminskmaz.pl

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 759 53 10, pok. nr 5, 

meldunki - tel. 759 53 17, pok. nr 5, 

dowody osobiste - tel. 759 53 18, pok. nr 5, e-mail: so@umminskmaz.pl           

Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania