STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390
Twój e-PIT

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2019 w serwisie podatki.gov.pl znajdziesz przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie PIT
SZUKAJ ARTYKUŁU:   SORTUJ:   

Chcesz skorzystać z małego ZUS? Trzeba się spieszyć

Już w najbliższy wtorek mija termin, w którym przedsiębiorca może z niego skorzystać

Budka i Mroczek o państwie prawa

Relację ze spotkania z posłami Borysem Budką i Czesławem Mroczkiem w ramach Klubu Obywatelskiego

Elektronizacja akt pracowniczych

Nadchodzą wielkie zmiany w sposobie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Koniec ery listonosza?

Siedlecki ZUS wypłaca bezgotówkowo już 60% emerytur i rent

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW VAT

Wchodzą nowe regulacje dotyczące VAT.

Zbiórki publiczne po nowemu

Oto, jakie najważniejsze zmiany ustawa wprowadza

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 17

Postępowanie uproszczone obejmuje, poza zaświadczeniami, również postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Należy pamiętać, że prawo składania skarg jest realizowane na zasadach określonych w dziale VIII KPA.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 16

Procedura wydawania zaświadczeń podlega przepisom działu VII kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że posiada ona własne normy i przepisy, jest więc specyficznym rodzajem postępowania ogólnego – bardziej uproszczonym i odformalizowanym.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 15.

Fundamentalną zasadą procedury administracyjnej jest trwałość decyzji administracyjnych. Naruszenie jej uznawane jest za rażące naruszenie prawa. W określonych sytuacjach możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności decyzji.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 14

Decyzje, np. o pozwoleniu na budowę, o zameldowaniu, czy o wydaniu koncesji są przykładami rozpatrzenia sprawy w urzędach i kończą postępowania administracyjne w pierwszej instancji.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 13

Postanowienie administracyjne jest drugim, po decyzji, aktem wydawanym przez urzędy. Ale postanowienie, w przeciwieństwie do decyzji, nie rozstrzyga sprawy co do jej meritum, a wyłącznie tzw. kwestie wypadkowe, które mogą wyniknąć w trakcie postępowania.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 12

Organ administracji publicznej załatwia daną sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje urzędu rozstrzygają sprawę, co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończą jej bieg w danej instancji.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 11

Sposób naliczania i konieczność ponoszenia kosztów postępowania administracyjnego są wyznaczone przez kodeks. Jednak w pewnych rodzajach spraw, np. o rozgraniczenie nieruchomości, wszystkie strony są obciążane różnymi należnościami.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 10

Sposób, w jaki organ administracji doręcza pisma, jest określony w kodeksie postępowania administracyjnego, zapewniając nam pewne prawa.

Zwiększenie alimentów – jak to zrobić?

Raz zasądzona przez sąd kwota alimentów nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców i potrzeb małoletniego stanowią podstawy do zwiększenia comiesięcznej stawki.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 9.

Organ przeprowadza rozprawę administracyjną z urzędu lub na nasz wniosek, aby przyspieszyć lub uprościć postępowanie, albo gdy wymaga tego przepis prawa.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 8

W postępowaniu administracyjnym mamy prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Pamiętajmy, że prawo to przysługuje nam również po zakończeniu postępowania.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 7.

Dowody w każdym postępowaniu administracyjnym są kluczowe do wydania decyzji i to na ich podstawie urząd wyrabia sobie zdanie na temat stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 6

Postępowanie dowodowe w urzędzie przyznaje nam szereg uprawnień – zarówno dotyczących przedstawienia samych dowodów, jak i możliwości ich zgłaszania w trakcie postępowania.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie, cz. 5.

Tym razem napiszę o ważnej kwestii, czyli terminach, jakie obowiązują nas w pismach czy decyzjach w procedurze administracyjnej.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 4

Jeśli występujemy do urzędu z jakąś sprawą, to szybkość postępowania oraz związane z nią terminy są tym, na czym zazwyczaj najbardziej nam zależy. O tym właśnie będzie mowa w kolejnym odcinku naszego cyklu.

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 3

Zasada przekonywania jest podstawą naszych roszczeń prawych w urzędzie. A sądownictwo często opiera swoje decyzje na naruszeniu art. 7 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.).

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 2.

Wydając decyzje administracyjne, organ musi przestrzegać przepisów materialnych i proceduralnych. Te ostatnie mogą być samodzielną podstawą wniesienia przez nas odwołania, jeśli nie zgadzamy się z wydanym przez urząd postanowieniem.
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania