Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Policyjna Odprawa Roczna

Głównym tematem odprawy rocznej kadry kierowniczej w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku, która odbyła się 5 lutego było podsumowanie efektów służby wszystkich policjantów, zarówno w pionie prewencyjnym, jak i w kryminalnym.

Opublikowano: 5 Lutego 2013, Wtorek, 13:14
Autor: admin
 0 0 0
Policyjna Odprawa RocznaPolicyjna Odprawa Roczna

W spotkaniu z policjantami i przedstawicielami władz powiatu, starostą, burmistrzami, wójtami, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, straży miejskiej i wojska, udział wziął również komendant stołeczny policji nadinspektor Mirosław Schossler.
Odprawa była podzielona na kilka etapów. Pierwsze wystąpienie należało do zastępcy komendanta powiatowego policji do spraw prewencji, komisarza Zbigniew Pucelaka, który omówił wyniki osiągnięte przez policjantów służby prewencyjnej. W 2012 roku policjanci przeprowadzili prawie 20 tys. interwencji, w tym publicznych, domowych oraz tych związanych z przemocą w rodzinie. Okazało się, że poprawili oni swoją efektywność w sferze zatrzymywania sprawców na gorącym uczynku i w bezpośrednim pościgu. Zbigniew Pucelak podkreśli też udział funkcjonariuszy w działaniach profilaktycznych dla młodzieży prowadzonych w szkołach oraz działaniach propagujących prewencję kryminalną. Następnie zastępca komendanta do spraw kryminalnych, nadkomisarz Paweł Winek przedstawił, jak kształtowało się zagrożenie przestępczością w ubiegłych latach. Zapewnił też o utrzymaniu wysokiej skuteczności ścigania przestępstw na poziomie 67%.
Trzecia cześć odprawy należała do mł. insp. Roberta Kokoszki, komendanta powiatowego policji, który przedstawił strukturę komendy, politykę kadrową i ukazał współpracę z samorządami, które w 2012 r. przekazały na rozwój policji ponad 230 tys. złotych. Komendant podziękował za aktywne działania na rzecz krzewienia bezpieczeństwa i pomoc finansową na zakupy radiowozów, sprzętu oraz wyposażenia. Kolejne, podsumowujące odprawę wystąpienie należało do nadinspektora Mirosława Schosslera, który wyraził swoje uznanie dla pracy policjantów z Mińska i z komend powiatowych. Ustalono także, że w 2013 r. policjanci z mińskiej komendy będą chcieli spotkać się z mieszkańcami poszczególnych gmin na debatach społecznych, których organizację przewidują w pierwszej połowie roku.

Oprac. na podstawie mat. KPP w Mińsku

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania