Tygodnik Strefa Mińsk NR 13/14 (327/328)

Ważny jest sukces

To sukces dodaje sił do podejmowania kolejnych wyzwań, to on buduje poczucie własnej wartości. Sukcesy szkolne są wręcz podstawą i celem edukacji.

Opublikowano: 17 Września 2014, Środa, 16:41
Autor: Cyprian Rokicki
 0 0 0

Już po wakacjach. Mam nadzieję, że wypoczynek się udał i że wraz z dziećmi odnieśliście Państwo jakieś drobne sukcesy. Może zdobyliście górski szczyt, może patent sternika, albo ktoś nauczył się jeździć na rowerze? Nie bez przyczyny zaczynam artykuł od pytania o sukces. Jest on bowiem bardzo ważny w życiu każdego człowieka, a szczególnie w rozwoju dziecka.

To sukces dodaje sił do podejmowania kolejnych wyzwań, to on buduje poczucie własnej wartości. Jak zwykle we wrześniu dzieci i młodzież rozpoczęły naukę w szkole. Sukcesy szkolne są wręcz podstawą i celem edukacji. Brzmi to banalnie, ale tak naprawdę jest. Dzieci, które rozwiązują dobrze szkolne zadania i otrzymują dobre stopnie mają motywację do dalszego uczenia się. Wysiłek wkładany w naukę owocuje kolejnymi sukcesami, itd. Niestety, nie wszystkim dzieciom sukces przychodzi łatwo. Czasami z powodu różnych trudności (dysleksja, dyskalkulia, trudności w skupieniu uwagi, ADHD i inne), tego sukcesu szkolnego nie ma. Najczęściej dzieciom z takim trudnościami metody dydaktyczne stosowane na lekcjach w szkole nie wystarczają, żeby przyswoić wiedzę i nabyć konieczne umiejętności. Można by było powiedzieć, że jest coś, co przeszkadza uczniowi w przyswajaniu materiału, czy nabywaniu umiejętności. I mimo, że poświęca on tyle samo czasu co rówieśnicy, a najczęściej więcej, nie odnosi sukcesów w szkole. A wtedy bardzo spada motywacja do dalszej pracy. U dziecka, które nie doświadcza sukcesów w szkole mogą pojawić się kłopoty wychowawcze, rośnie frustracja. Na jednej z konferencji o trudnościach szkolnych angielski badacz dyskalkulii (to trudności w uczeniu się matematyki – przyp. autora) prof. Brian Butterwoth powiedział o uczniach z dyskalkulią, że maskują brak umiejętności matematycznych złym zachowaniem – wolą być niegrzeczne niż głupie”. Są rodzice, którzy doskonale wiedzą, o czym piszę. Obraz tu przedstawiony wygląda dość pesymistycznie. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna. Obecna wiedza psychologiczna i pedagogiczna jest na tyle bogata, że w każdym przypadku można pomóc dziecku. Taką pomoc można znaleźć w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ale żeby skutecznie pomóc dziecku, należy zacząć od zdiagnozowania trudności szkolnych i sprawdzić, z czego one wynikają.

Przeszkody, o których piszę, mogą być bardzo różne. Brak koncentracji uwagi, trudności w czytaniu i pisaniu, kłopoty w zapamiętywaniu treści, trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych – to tylko niektóre z nich. Tak jak wiele jest rodzajów trudności, tak też wielorakie są ich przyczyny. W poradniach psycholodzy i pedagodzy są w stanie określić, co i dlaczego przeszkadza dziecku w nauce oraz wskazać formy pomocy. Obecnie specjaliści mają dostęp do bardzo dobrych narzędzi diagnostycznych, a więc ocena możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży jest trafna i rzetelna. Dlatego warto zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, by pod okiem fachowców określić, jakie dziecko ma trudności i z czego one wynikają. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna służy, m.in. wskazaniu form pomocy uczniowi, który nie odnosi sukcesów szkolnych. Rozwój naukowy psychologii i pedagogiki nastąpił także w dziedzinie różnych form terapii, skutecznie poprawiających funkcjonowanie dziecka w szkole, ale i poza nią, np. terapia pedagogiczna, czyli różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające funkcje i umiejętności szkolne, tj. pisanie, czytanie, zapamiętywanie, liczenie, itd. Ważną formą terapii jest Integracja Sensoryczna. Warto także wymienić Trening Słuchowy Johansena i Biofeedback. W kolejnych wydaniach „Strefy” przybliżę założenia wymienionych form terapii i dla kogo są one przydatne.

 

Leszek Szeląg

pedagog specjalny, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania