STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Lokalna lista płac

Bardzo lubimy zaglądać do cudzej kieszeni, ale nie wierzymy w przeciętne wynagrodzenia podawane od czasu do czasu przez firmy badawcze. Dlatego postanowiliśmy zapytać o faktyczne zarobki urzędników, radnych i pracowników różnych zawodów w powiecie mińskim. Oto, co udało się nam ustalić...

Opublikowano: 29 Sierpnia 2014, Piątek, 18:28
Autor: admin
 1 0 0

Bardzo lubimy zaglądać do cudzej kieszeni, ale nie wierzymy w przeciętne wynagrodzenia podawane od czasu do czasu przez firmy badawcze. Dlatego postanowiliśmy zapytać o faktyczne zarobki urzędników, radnych i pracowników różnych zawodów w powiecie mińskim. Oto, co udało się nam ustalić...

Zaczynamy od wynagrodzeń urzędników. Podpytaliśmy o nie w urzędach gmin i miast. Na samej górze są oczywiście burmistrzowie i wójtowie. I tak – burmistrz Mińska otrzymuje miesięczną pensję w wysokości 5400 zł* (plus dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny), burmistrz Mrozów 5900 zł (plus dodatki: stażowy, funkcyjny, specjalny), burmistrz Kałuszyna – 10884 zł, a burmistrz Sulejówka 9520 zł. Wójt Jakubowa zarabia 8110 zł, wójt w Dobrem – 8000 zł, wójt Siennicy – 8700 zł, wójt Dębe Wielkie – 9965 zł, wójt Stanisławowa – 6592,83 zł (netto), wójt Cegłowa – 5000 zł (plus dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny), wójt Latowicza – 8640 zł, a wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 4500 zł (plus dodatki: funkcyjny, specjalny stanowiący 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz 20% dodatku stażowego). Starosta miński otrzymuje miesięcznie 12 365,22 zł.

Kierownicy działów/referatów w urzędach gmin lub miast zarabiają miesięcznie: 4425,94 zł (Jakubów), 3900 zł (Dobre), 4054 zł (Kałuszyn), 3265 zł plus dodatki: stażowy i funkcyjny (Mrozy), 4928 zł (Dębe Wielkie), 3259,68 zł netto (Stanisławów), 5874 zł (średnie miesięczne wynagrodzenie w Starostwie Powiatowym w Mińsku). Z kolei osoba pracująca na stanowisku referent otrzymuje miesięcznie: 2100 zł (Jakubów), 2880 zł (Kałuszyn), 3265 zł plus dodatek stażowy (Mrozy), 2300 zł (Siennica), 4800 zł (Sulejówek), 1850 zł (Dębe Wielkie), 1674,05 zł netto (Stanisławów), 2900 zł plus dodatek stażowy (Gmina Mińsk Mazowiecki), 3331 zł (średnie miesięczne wynagrodzenie urzędników w w Starostwie Powiatowym w Mińsku). Inspektor zarabia miesięcznie: 2900 zł (Dobre), 4332 zł (Siennica), 2300 zł plus dodatek stażowy i premia (Cegłów). Natomiast pracownicy gospodarczy w urzędach otrzymują miesięcznie: 1746,88 zł (Jakubów), 1700 zł (Dobre), 2006 zł (Kałuszyn), 2800 zł (Siennica), 1680 zł (Sulejówek), 2898 zł (Dębe Wielkie), 1787,23 zł netto (Stanisławów), 1/2 etatu 1296 zł plus dodatek stażowy (Mrozy), 1800 zł plus dodatek stażowy i premia (Cegłów), 2499 zł (Latowicz), 1900zł plus 20% premii regulaminowej oraz dodatek stażowy (Gmina Mińsk Mazowiecki), 1722 zł (pracownicy obsługi w Starostwie Powiatowym w Mińsku). 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki nie udostępnił nam informacji o wynagrodzeniach urzędników (poza burmistrzem) wyjaśniając, że „wynagrodzenia innych pracowników Urzędu nie są informacją publiczną, dlatego nie mogą być udostępnione”. Jednocześnie odesłano nas do strony Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce: Urząd Miasta – Oświadczenia majątkowe), gdzie dostępne są oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Urzędu, w tym niektórych kierowników wydziałów oraz pracowników na innych stanowiskach pracy.

Ile zarabiają w radach?
Podobnie, nie uzyskaliśmy informacji z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki dotyczących wysokości diet, czy uposażeń mińskich radnych z wyjątkiem przewodniczącego Rady – znów zostaliśmy odesłani do oświadczeń majątkowych. Tymczasem, w innych urzędach nie było z tym kłopotu.
W Cegłowie radny za udział w posiedzeniu komisji lub sesji otrzymuje 100 zł, przewodniczący komisji, której są obrady i wiceprzewodniczący Rady – 130 zł za każde posiedzenie, natomiast Przewodniczący Rady Gminy ma wypłacane 1000 zł ryczałtu miesięcznego.
W Latowiczu przewodniczący Rady otrzymuje dietę zryczałtowaną w wysokości 900 zł miesięcznie, a pozostali radni, niezależnie od pełnionej funkcji – 300 zł miesięcznie. Ponadto, w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji lub sesji Rady Gminy, a nieobecność taka nie jest usprawiedliwiona przez okazanie zaświadczenia lekarskiego, każdy radny (oprócz przewodniczącego) ma potrącane 50 zł za każdą nieobecność.
Radni Rady Miejskiej w Mrozach pobierają diety w następującej wysokości: radni za udział w posiedzeniu komisji – 150 zł, przewodniczący komisji za udział w posiedzeniu – 200 zł, radni wraz z przewodniczącymi komisji za udział w sesji – 150 zł, wiceprzewodniczący komisji i wiceprzewodniczący Rady w przypadku prowadzenia obrad pod nieobecność przewodniczącego komisji lub przewodniczącego rady – 200 zł, Przewodniczący Rady – 1500 zł miesięcznie (dieta zryczałtowana).
W Jakubowie przewodniczący Rady Gminy otrzymuje 900 zł miesięcznie, zastępca przewodniczącego Rady Gminy – 120 zł za udział w sesji, przewodniczący komisji BRO – 120 zł za udział w posiedzeniu komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 120 zł za udział w posiedzeniu komisji, pozostali członkowie Rady Gminy – 100 zł za posiedzenie komisji i 100 zł za udział w sesji.
W Sulejówku diety radnych są zryczałtowane. Podstawą do wyliczenia diety jest kwota 1766,46 zł. I tak, radny będący członkiem dwóch komisji – 55% – 971,55 zł (po zaokrągleniu 972 zł), przewodniczący komisji – 60% – 1059,88 zł (po zaokrągleniu 1060 zł), wiceprzewodniczący rady – 65% – 1148,20 zł (po zaokrągleniu 1148 zł), przewodniczący Rady – 90% – 1589,81 zł (po zaokrągleniu 1590 zł). Za każdą nieobecność potrąca się radnemu 10% należnej mu, zryczałtowanej diety miesięcznej.
W Mińsku radnemu przysługuje jedna dieta miesięczna za sprawowanie mandatu radnego. Jej wysokość uzależniona jest od pełnionej w Radzie Miasta funkcji. Nie ma podziału na kwoty za udział w posiedzeniu komisji i za udział w sesji. Podstawą wyliczenia diety jest kwota 2649,69 zł. (np. przewodniczący Rady 75% z 2649,69 zł – 1987,27zł). Diety zaokrągla się do pełnych złotych w dół, czyli wysokość diety przewodniczącego Rady wynosi 1987zł.
W Dębe Wielkim przewodniczący Rady Gminy otrzymuje 1100 zł (ryczałt miesięczny), jego zastępca – 450 zł (ryczałt miesięczny), przewodniczący komisji za posiedzenie komisji – 100 zł, członek komisji za posiedzenie komisji – 80 zł, radny za sesję rady – 120 zł.
W Halinowie ustalono diety dla radnych w wysokości: przewodniczący Rady – 1243,59 zł (ryczałt miesięczny), radny za udział w sesji – 185,48 zł, przewodniczący komisji – 123,65 zł, członek komisji – 109,52 zł. Dieta dla sołtysa za udział w sesji – 107,75 zł.
Radni w gminie Stanisławów otrzymują diety za każdy dzień pracy w komisji – 80 zł, zaś za udział w sesji 90 zł. Przewodniczący rady gminy otrzymuje dietę zryczałtowaną w wysokości 600 zł miesięcznie.
Miesięczne diety radnych Rady Gminy Mińsk Mazowiecki są zryczałtowane i wynoszą: przewodniczący – 1000 zł, wiceprzewodniczący – 700 zł, przewodniczący komisji stałych – 500 zł. Za każdą nieobecność w posiedzeniach komisji oraz w sesjach wysokości diet ulegają zmniejszeniu o 20%. Pozostali radni za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji otrzymują (za każdą obecność) diety w wysokości 120 zł (czyli, np. jeśli radny „niefunkcyjny” jest w danym miesiącu obecny na jednym posiedzeniu Komisji i na jednej sesji to otrzyma łącznie 240 zł, natomiast jeśli np. w danym miesiącu nie ma posiedzenia komisji i sesji lub radny nie był obecny na komisjach i sesjach to nie przysługuje mu dieta).
W Siennicy ustalono wysokość diet radnych w wysokości – 150 zł za udział w sesjach rady gminy i pracach komisji stałych i doraźnych. Natomiast przewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 1000 zł za udział w pracach rady i jej komisjach.
W Kałuszynie zryczałtowana miesięczna dieta przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 700 zł, a wiceprzewodniczącego 350 zł. Przewodniczący komisji za udział i przewodniczenie na posiedzeniu otrzymuje dietę w wysokości 120 zł, członkowie komisji za udział w posiedzeniu komisji – 100 zł, a radni za udział w sesji Rady Miejskiej – 100 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Mińsk Mazowiecki otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 2066,76 zł, zaś radni – 1059,88 zł.

Diety i zryczałtowane pobory radnych uchwalane są na podstawie uchwał. 


Co z naszymi zarobkami?
Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń, pensje w powiecie mińskim kształtują się na poziomie 2881 zł brutto. Stanowią one 67% przeciętnych zarobków w województwie mazowieckim (które wynosi 4331 brutto) oraz 84% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (3700 brutto). A jak to wygląda w rzeczywistości?
W sieciach dużych sklepów na terenie powiatu zarobki kształtują się pomiędzy 1800-2500 netto miesięcznie. Dodatkowo, niektóre z marketów oferują swoim pracownikom, np. bogaty pakiet badań profilaktycznych („ jest nawet mammografia dla kobiet” – mówi pracownica jednego z nich), talony świąteczne dwa razy w roku, wyprawkę szkolną dla dzieci.

W większości mniejszych i średnich sklepów w powiecie pracownicy otrzymują najniższą krajową, czyli 1680 zł. Niekiedy dochodzi premia uznaniowa, ale zazwyczaj jest ona wypłacana dopiero po trzech miesiącach pracy. Tyle samo zarabia sprzątaczka w szkole (Mińsk, Cegłów, Stanisławów), albo woźna w przedszkolu (bez premii, bez względu na staż, czy wiek). Także pielęgniarka – zarówno w szpitalu jak i w Domu Pomocy (również prywatnym) – nie zarobi więcej niż najniższa krajowa. W niektórych przypadkach dodatkowo otrzymuje premię.

Na wynagrodzenie i pracę nie narzekają fryzjerki, czy manikiurzystki, bo często poza 1680 zł otrzymują prowizję od każdego klienta. Podobnie jest w przypadku przedstawicieli handlowych. Ale czy w innych grupach zawodowych jest lepiej? Wprawdzie zarówno w Sulejówku, jak i w Mińsku nowo przyjęty pracownik w stolarni otrzyma 1800 zł netto, ale już kierownik stolarni zarobi „na rękę” 3000 zł.
Niemal wszędzie i niemal każdy pracodawca w powiecie w pierwszym miesiącu pracy oferuje 10 zł za godzinę. Nieco wyższe stawki oferowane są na budowie. Tu murarz może otrzymać nawet 15 zł za godzinę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to praca uzależniona od pogody i pory roku. Zarobek cieśli lub blacharza nie jest wyliczany według stawki godzinowej, ale konkretnego zlecenia. Podobnie we wszystkich pracach wykończeniowych. „Za robociznę bierze się tyle, ile jest metrów kwadratowych materiału: płytek, blachy, ściany do szpachlowania czy malowania” – wyjaśnia nam pracownik ogólnobudowlany z okolic Mińska. Na brak roboty nie narzeka, bo ludzie nawet zimą szukają kogoś do remontu.
W średniej wielkości zakładzie produkcyjnym (Mińsk) nowy pracownik dostaje 10 zł za godzinę z możliwością osiągnięcia nawet 20 zł za godzinę (np. spawacz). Pracownicy ochrony w sklepach mają średnio 5 zł za godzinę, ale już „na większym obiekcie” (np. biurowiec) stawka może sięgnąć 8 zł za godzinę.

Pracownicy firmy sprzątającej otrzymują 5 zł netto na godzinę, nieco więcej mogą zarobić w przypadku mycia okien, szczególnie wykonując te prace na wysokości.

Przy pracach dorywczych, np. roznoszeniu ulotek na terenie powiatu można zarobić dziennie 70 zł.

Kierowca niewielkiej firmy transportowej zarobi „na rękę” 2500 zł, ale już w transporcie międzynarodowym tyle samo otrzyma za jeden kurs (trwający niekiedy tydzień).

Pracownik małej gastronomii, np. w pizzeri dostaje najniższą krajową plus napiwki, którymi jedynie z dobrej woli może podzielić się ze współpracownikami swojej zmiany.

Piekarz, cukiernik również zarobi nie więcej niż 1680zł miesięcznie pomimo, że jest to praca przeważnie w godzinach nocnych. Jednak wiele piekarni rekompensuje niskie wynagrodzenie codziennym deputatem pieczywa.

Pracownicy biurowo-dministracyjni otrzymują pensje miesięczne. I jest to najczęściej najniższa krajowa. Osoba zatrudniona w punkcie obsługi klienta placówki banku zarobi 2000 zł przez pierwsze trzy miesiące pracy (Mińsk, Kałuszyn). Potem otrzyma 500 zł więcej plus premię uzależnioną od, np. udzielonych kredytów. Długoletni pracownicy banku zarabiają w powiecie mińskim w granicach od 4000 do 6000 zł. W głównych siedzibach banku zarobki te są dwukrotnie wyższe.

Miesięczna pensja pracownika, np. w biurze sprzedaży okien, drzwi, moskitier, parapetów, materiałów budowlanych to 2000 zł. Ale już osoba zatrudniona w firmie i zajmującą się montażem zakupionego towaru, za każde zlecenie zarobi od 100 zł „na rękę” (Sulejówek, Mińsk, Mrozy).

Zaglądając do kieszeni urzędników i pracowników w powiecie mińskim nie interesowała nas forma zatrudnienia, co jednak jest ważne, gdyż przy pracy „na czarno” więcej pieniędzy trafia do kieszeni pracownika. W szarej strefie nie płaci się bowiem podatków, czy świadczeń ZUS. Ale to już materiał na zupełnie inny artykuł.

Tekst Anna Kowalczyk

napisz do autorki: anna.kowalczyk@strefaminsk.pl

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
andrzejmm  2014-09-01, 09:38
Jest rok 1990 kończy się komunizm i gospodarka centralnie planowana. W bardzo nielicznych, dużych urzędach stoi jakiś komputer. Liczba urzędników to wówczas ok 150 tyś. Mamy rok 2014, podobno wolną gospodarkę, każdy urzędnik ma na swoim biurku komputer, a jest ich już prawie 500 tyś. Moim zdaniem zarobki urzędników powinny być wyższe, ale ich liczba drastycznie mniejsza. Sytuacja w Polsce naprawdę nie jest różowa. Przedsiębiorcy nie wytrzymają dłużej takich obciążeń podatkowych, a te przy rosnących kosztach biurokracji oraz coraz wyższym zadłużeniu spowoduje niedługo bankructwo naszego kraju. Szczycimy się, że w ciągu kilku lat Polska ma wydać na modernizację armii ponad 100 mld złotych. Co to za kwota przy naszym długu publicznym który wynosi ponad 900 mld, a na same odsetki wydajemy co roku ok 50 mld. Dług ten nie uwzględnia zadłużenia samorządów i zadłużenia prywatnego. Gdyby dodać do tego jeszcze te długi to sytuacja staje się fatalna. A to dopiero początek analizy naszych finansów publicznych, ponieważ nie wspomniałem jeszcze nic o demografii i deficycie w ZUS. Pozorny dobrobyt zachowujemy jeszcze tylko dzięki temu, że coraz bardziej się zadłużamy i znajdują się lichwiarze, którzy nam pożyczają. Niedługo jak tej słynnej bajce lato się skończy i konik polny zostanie na lodzie. Niestety najgorzej mieć będą wtedy Ci którzy są na etacie budżetowym.
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania