Tygodnik Strefa Mińsk NR 13/14 (327/328)

Fundusze sołeckie, cz 3

Pod względem praktycznym, zebrania wiejskie mają problemy ze zredagowaniem odpowiedniego wniosku. Może dlatego, że w przepisach prawa wskazuje się jedynie, że powinien on zawierać określone elementy. Warto więc wiedzieć, jakie?

Opublikowano: 30 Lipca 2014, Środa, 14:19
Autor: Cyprian Rokicki
 0 0 0

Pod względem praktycznym, zebrania wiejskie mają problemy ze zredagowaniem odpowiedniego wniosku. Może dlatego, że w przepisach prawa wskazuje się jedynie, że powinien on zawierać określone elementy. Warto więc wiedzieć, jakie?

Pierwszym elementem, jaki musi pojawić się we wniosku, jest nazwa przedsięwzięcia. Z jednej strony powinna być określona dość precyzyjnie, aby wiadome było przeznaczenie pieniędzy. Ale nadmiar szczegółów będzie prowadził do problemów z wykonaniem takiej uchwały.
Wniosek musi także zawierać wskazanie kosztów przedsięwzięcia, np. cenę towaru i usług. Należy jednak pamiętać, że sołectwo, przy braku współpracy z wójtem, będzie w utrudnionej pozycji w zakresie realizacji wniosku, gdyż nie będzie wiedziało, czy gmina dysponuje środkami, np. na opłacenie pracowników, którzy w ramach obowiązków zawodowych będą mogli wykonać projekt. Z drugiej strony, jeżeli fundusze zostaną przeznaczone, np. na naukę języka obcego dla dzieci (lub wszystkich mieszkańców wsi) koszt lektora będzie samodzielnym wydatkiem.
Sołectwa, a zwłaszcza na Mazowszu, przy formułowaniu wniosków zapominają, że nadrzędnym celem funduszu jest aktywizacja wsi i zjednoczenie mieszkańców wobec wspólnego projektu. Fundusz sołecki nie powinien wyglądać więc tak, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim jednorazowo decydują o przeznaczeniu środków, a potem się nim nie interesują. Przeciwnie, wzorcowy projekt funduszu sołeckiego powinien zawierać elementy działania społecznego. Oznacza to, że w przypadku inwestycji z funduszu opłaca się materiały, a sam remont lub inną usługę wykonują sami mieszkańcy.
Trzeci element wniosku to jego uzasadnienie. Wydaje się najprostszą rzeczą, jednak sprawia, że sołectwa mają z nim najwięcej problemów. Nagminna jest sytuacja, kiedy uzasadnienie redagowane jest w sposób niechlujny, na zasadzie: „tak bo tak”. Tymczasem powinno zawierać co najmniej 3-4 zdania, wskazujące na celowość określonego wydatku.
A jak można wykorzystać pieniądze z funduszy sołeckich? W ramach ciekawych projektów przebija się sołectwo Maciejów w gminie Kluczbork. Liczba mieszkańców wynosi jedynie 176 osób, dlatego dofinansowanie liczyło w 2009 r. 3100 zł. Przedmiotem wniosku była budowa pomieszczeń inhalacji zdrowotnej, umożliwiających swobodne oddychanie powietrzem z ula. Jako cel sołectwo wpisało promocję miejscowości, która chce być wsią tematyczną, specjalizującą się w apiterapii – metodzie profilaktyki i leczenia przy pomocy produktów pochodzenia pszczelego. Projekt polegał na wykonaniu przez mieszkańców dwóch apiinhalatorów. Ponadto mieszkańcy zagospodarowali teren wokół nich – usypano do nich ścieżkę. Wartość projektu wyniosła 19 800 zł, w tym: 12 300 zł pochodziło ze środków gminnego systemu wsparcia (Gminny Konkurs Odnowy Wsi), 6 700 zł – wkład własny mieszkańców, 800 zł – sponsorzy. Jest to więc przykład, gdzie sołectwo zaktywizowało się i od początku do końca wykonało projekt, który przewidziany jest w ramach strategii rozwoju.
Ciekawy projekt uchwaliło również sołectwo Stare Kolnie w gminie Popielów, które zamieszkuje 225 mieszkańców. Projekt został nazwany „Święto Pieroga”. Celem była promocja miejscowości. Projekt polegał na organizacji „Święta Pieroga” – lokalnych dożynek. W jego ramach prowadzony był konkurs kulinarny „Pierogi na różne sposoby”. Mogli wziąć w nim udział poszczególni mieszkańcy, bądź koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z całego regionu. Środki jakim dysponowało sołectwo to 3150 zł, jednakże wartość projektu wyniosła aż 27 350 zł, w tym: 1 500 zł – środki gminnego systemu wsparcia; 10 000 zł – Urząd Marszałkowski w Opolu, 8 600 zł – środki Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz 7 250 zł – praca własna mieszkańców.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania