Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Młodzież i filantropia

Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto pokazywać gimnazjalistom i licealistom, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno w lokalną społeczność, jak w samych siebie

Opublikowano: 24 Grudnia 2012, Poniedziałek, 10:56
Autor: admin
 0 0 0

Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto pokazywać gimnazjalistom i licealistom, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno w lokalną społeczność, jak w samych siebie. Projekt Fundacji dla Polski „Młodzież i filantropia” wychodzi naprzeciw tym edukacyjnym potrzebom. Właśnie rozpoczęła się jego druga edycja, która objęła swoim zasięgiem szkoły z terenu całego Mazowsza. W Mińsku projekt jest realizowany w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej.

Pilotażowa edycja projektu realizowana od października 2011 r. w dwóch warszawskich szkołach średnich przyniosła pewność, że „Młodzież i filantropia” to przedsięwzięcie, które dobrze wpisuje się w podstawę programową gimnazjów i liceów, a także buduje postawy, które są pożądane w edukowaniu świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Do projektu udało się też pozyskać ważnych partnerów: Wojewodę Mazowieckiego, Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

– Projekt jest niezwykle cenny, gdyż wyrabia wrażliwość i umiejętności działania dla lokalnej społeczności. Dzięki takim przedsięwzięciom szkoła może lepiej realizować swoją misję wychowawczą. Cieszymy się, że projekt został zapoczątkowany na Mazowszu – mówi Katarzyna Góralska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

– Staliśmy się partnerem projektu, gdyż promuje on działania wolontarystyczne wśród młodzieży, uczy młodych ludzi pomagania innym i wrażliwości na ich potrzeby. A także tego, czym jest trzeci sektor. Pokazuje, że organizacje pozarządowe są obok nas i działają na rzecz lokalnych społeczności. Warto wiedzieć, że możemy im pomóc – kto wie, może kiedyś i my będziemy musieli skorzystać z ich doświadczeń – wyjaśnia Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W drugiej edycji projektu udział bierze 10 szkół, w tym mińska „Macierzanka”. Szkolnymi koordynatorami tego przedsięwzięcia są: Marek Pałdyna i Piotr Cetra.

– Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Mamy już nawet rezerwową listę gimnazjów i liceów, które chciałyby przystąpić do projektu w następnym roku – mówi Agnieszka Sawczuk, prezes Fundacji dla Polski.

Dla uczniów

Projekt „Młodzież i filantropia” realizowany jest w kilku etapach. Na początku, podczas 9 zajęć lekcyjnych uczniowie zapoznają się z pojęciem filantropii, dowiadują się, jak pomagać z głową i efektywnie, czym są i jak działają organizacje pozarządowe, a także rozpoznają potrzeby swojego lokalnego środowiska. W drugim etapie przystępują do działania na rzecz innych. Podzieleni na 3-5 osobowe grupy odwiedzają wybraną przez siebie lokalną organizację pozarządową, która według nich najskuteczniej rozwiązuje konkretny problem społeczny i gromadzą informacje na temat jej działalności. Zdobyte w ten sposób dane wykorzystują do przygotowania prezentacji, którą potem przedstawiają na forum szkoły podczas Wielkiego Finału. Prezentacje są oceniane przez jury, w którego skład wchodzą nauczyciele, liderzy lokalnej społeczności, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i instytucji publicznych. Grupa uczniów, która przygotuje najlepszą prezentację zdobywa nagrodę w wysokości 5 tys. zł, a następnie przekazuje pieniądze organizacji pozarządowej – bohaterowi swojej prezentacji.

– Projekt „Młodzież i filantropia” stanowi interesujące uzupełnienie programu nauczania zajęć edukacyjnych „Wiedza o społeczeństwie”, a uczniowie poznają lokalne organizacje i problemy, których przyczyny trzeba zgłębić, by móc je skutecznie rozwiązać. Dowiadują się, jak przygotować skuteczną prezentację, i jak występować publicznie, uczą się pracy w zespole i stają się bardziej samodzielni – takie umiejętności przydadzą się im w przyszłości. Z kolei nauczyciele zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności, a szkoły wzbogacają swoją ofertę programową – zapewnia Jadwiga Ostrowska-Dźwigała, dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej.

Dla umiejętności

W czasie trwania projektu młodzież uczy się współpracy w grupie, pozyskiwania i analizowania informacji, rozwiązywania problemów i przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji, a także przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych. Dowiaduje się też, że nowoczesna filantropia to zaplanowana, przemyślana i systematyczna pomoc, która przynosi pozytywną zmianę społeczną i pomaga w rozwiązaniu konkretnych problemów. Jest także dopasowana do oczekiwań, zainteresowań i aspiracji pomagających. A takie umiejętności pozwalają nie tylko realnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie, ale również rozwijać indywidualny potencjał młodego człowieka.

– Idee wolontariatu i filantropii są fundamentami dla naszej zachodniej cywilizacji, pomimo że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Wzięcie udziału w projekcie, takim jak „Młodzież i filantropia” jest jak zdjęcie przyciemnianych okularów, które nie przepuszczają pozytywnej energii płynącej we wszystkich zaangażowanych w trzeci sektor. A że jest to energia niezwykle zaraźliwa, nie można się jej opierać, gdyż nie ma przyjemniejszej rzeczy niż uśmiech osoby której pomagamy – twierdzi Michał Roniek, uczeń z Zespołu Szkół „Bednarska” w Warszawie, którego grupa wygrała 5 tys. zł dla Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.

Dla nauczycieli

W ramach projektu nauczyciele otrzymują od Fundacji dla Polski komplet materiałów, które pozwalają im na prowadzenie zajęć w ramach całego przedsięwzięcia. Jest „Poradnik dla nauczyciela”, w którym zebrano scenariusze lekcji. Znajdują się w nim także rozdziały dotyczące np. promocji filantropii, zorganizowania w szkole Wielkiego Finału czy ewaluacji projektu. Także ze strony internetowej www.mlodziezifilantropia.pl pedagodzy mogą pobierać gotowe prezentacje PP do każdej lekcji z komentarzami, a także materiały pomocnicze, np. artykuły związane z tematem pomagania innym i organizacjami pozarządowymi, plakaty, materiały multimedialne.

– Nauczyciele, mając przed sobą przygotowany przez nas poradnik i posiłkując się materiałami ze strony internetowej, mogą samodzielnie przeprowadzić uczniów przez cały projekt – zapewnia Agnieszka Sawczuk.

Dla organizacji

Małe lokalne stowarzyszenia czy fundacje często są tworzone przez ludzi, którzy pragną rozwiązywać konkretne problemy, ale nie starcza im już czasu, aby nagłaśniać swoją pracę. To przede wszystkim społecznicy nastawieni na konkretne działania. Uczniowie, którzy w projekcie „odkrywają” organizację, poznają specyfikę jej pracy i przygotowują na jej temat prezentację, budują jej wizerunek. Dzięki temu stowarzyszenia czy fundacje mogą bardziej zaistnieć w przestrzeni lokalnej, w danej miejscowości i stać się bardziej widoczne.

– Charakter zajęć prowadzonych w projekcie sprzyja nawiązywaniu współpracy między szkołą, a społecznością lokalną. Organizacje pozarządowe zyskują nowych sympatyków, mogą również zdobyć dodatkowe środki na swoją działalność. W społeczności przybywa świadomych i aktywnych młodych obywateli, którzy odpowiedzialnie będą angażowali się w rozwiązywanie problemów społecznych – mówi Jadwiga Ostrowska-Dźwigała.

– Lokalne organizacje otrzymają pomoc nie tylko pieniężną, która jest niezwykle ważna, ale też będą mogły zyskać wolontariuszy, którzy docenią ich pracę, pomogą, wypromują. Organizacje pozarządowe są tworzone przez ludzi z pasją. Oni potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale też mentalnego, uśmiechu, pomocy, dobrej rady. I to w tym projekcie będzie się działo – uważa Izabela Siander.

Dla wszystkich

Ogromne zainteresowanie projektem potwierdza, że jest on bardzo potrzebny. Fundacja dla Polski chciałaby, aby w ciągu najbliższych trzech lat projekt „Młodzież i filantropia” stał się przedsięwzięciem ogólnopolskim i funkcjonował, jako model edukacyjny z zakresu wychowania obywatelskiego dla gimnazjów oraz szkół średnich, żeby stał się ważnym elementem edukacji w polskich szkołach. Potwierdzają to sami uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, które biorą udział w projekcie.

– Kolejne edycje projektu będą realizowane w następnych latach przez nowe grupy uczniów GiLO, gdyż projekt bardzo dobrze współgra z programem nauczania WOS, a wręcz rozszerza ofertę programową. Dlatego mam zamiar zgłosić udział szkoły w projekcie, jako innowację pedagogiczną – zapewnia Jadwiga Ostrowska-Dźwigała.

– Projekt ma duże szanse, aby zmienić świadomość młodego pokolenia, a później już dorosłych obywateli. Jesteśmy przekonani, że jeśli zaszczepimy postawy filantropijne w szkole gimnazjalnej i średniej, jeśli pokażemy młodym ludziom, że pomaganie może być konstruktywnym, zaplanowanym i długofalowym działaniem, to ta wiedza w nich zostanie, że takie działania filantropijne będą dla nich później czymś oczywistym i tę wiedzę będą oni przekazywać innym – twierdzi Agnieszka Sawczuk.

Oprac. Dariusz Mieczysław Mól, fot. GiLO

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mlodziezifilantropia.pl

Projekt pilotażowy „Młodzież i filantropia” był realizowany od października 2011 r. w dwóch warszawskich szkołach średnich w partnerstwie z Institute for Philanthropy w Londynie
i Towarzystwem Przyjaciół I SLO w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerami drugiej edycji projektu są: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu, które odbyło się w „Macierzance” wzięły udział Olga Janaszek-Serafin, wiceprezes Fundacji dla Polski oraz Izabela Siander, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. organizacji pozarządowych.

 

 

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania