Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Jak działa mińska oczyszczalnia ścieków

Znajduje się w południowo zachodniej części miasta, przy ul. Chróścielewskiego 1 i zajmuje obszar ponad 5ha. Pracuje pełną parą przez całą dobę.

Opublikowano: 15 Października 2012, Poniedziałek, 12:22
Autor: admin
 0 0 0

Znajduje się w południowo zachodniej części miasta, przy ul. Chróścielewskiego 1 i zajmuje obszar ponad 5ha. Pracuje pełną parą przez całą dobę. To dzięki niej wszystkie ścieki komunalne, jakie produkują mińszczanie są oczyszczane i przetwarzane. Co się z nimi dzieje, gdy wpłyną do oczyszczalni sprawdził nasz fotoreporter...

Oczyszczalnia, jako zespół urządzeń i obiektów technologicznych przyjmuje głównie ścieki komunalne, średnio 8 tys. metrów sześciennych na dobę – to ponad 13 razy więcej niż pojemność mińskiego basenu. Oczyszcza się je dwustopniowo – mechanicznie i biologicznie, a procesy te wspomagane są chemicznie. Osady powstające podczas oczyszczania ścieków poddawane są fermentacji metanowej, dzięki której powstaje paliwo energetyczne. Dzięki zastosowaniu wirówek dekantacyjnych produkowany jest dla rolnictwa ulepszacz gleby.

Ścieki dopływają do oczyszczalni trzema kanałami grawitacyjnymi oraz są zlewane z wozów asenizacyjnych (fot.1b). Pierwszym etapem oczyszczania jest mechaniczne usunięcie ze ścieków zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał stałych, polegające na ich rozdrabnianiu, cedzeniu, separacji tłuszczów i odwirowaniu. Oczyszczanie rozpoczyna się na mechanicznych kratach schodkowych (fot.2). Następnie ścieki przesyłane są grawitacyjnie do piaskownika poziomego (fot.3), a dalej do pompowni ścieków surowych. Potem, pompami dostarczane są do separatora tłuszczów (fot.4), gdzie części pływające są odbierane i przesyłane do ujęcia biogazu, tzw. WKF-u, czyli wydzielonej komory fermentacyjnej (fot.5). Z osadnika wstępnego odbierany jest osad surowy i doprowadzany do pompowni (fot.6), która przesyła ścieki do obiektów oczyszczania biologicznego (fot.1a).

Drugim stopniem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie biologiczne, które ma na celu usunięcie biologicznie rozkładanych zanieczyszczeń. Wykorzystuje się do tego mikroorganizmy (osadu czynnego oraz złoża biologiczne). Oczyszczanie odbywa się w trójfazowym reaktorze biologicznym. Rozpoczyna się w komorze defostacji, tzw. osadniku wstępnym (fot.7). Następnie ścieki dopływają grawitacyjnie do komory denitryfikacyjnej (strefa niedotleniona). Dalej przepływają do reaktora biologicznego, gdzie są napowietrzane w komorze nitryfikacyjnej (fot.8). Ścieki z komory napowietrzanej kierowane są do osadników wtórnych (fot.9), z których już sklarowane odpływają do rzeki Srebrnej (fot.10).

Wymagana, jakość ścieków oczyszczonych kontrolowana jest w laboratorium badawczym PWiK na terenie oczyszczalni (fot.11). Stężenie ścieków oczyszczonych w odpływie do odbiornika, którym jest rzeka Srebrna, określona jest w pozwoleniu wodno-prawnym ważnym do 2013 roku.

Osady powstające podczas procesów oczyszczania ścieków poddawane są: stabilizacji, odwadnianiu, unieszkodliwianiu, a następnie przeróbce. W mińskiej oczyszczalni osady surowe, osady nadmierne oraz pozyskane tłuszcze, transportowane są rurociągami (fot.12) do wydzielonej komory fermentacyjnej (WKFu). W wyniku fermentacji metanowej powstaje biogaz (67% czystego metanu). Po oczyszczeniu z siarki najnowocześniejszymi metodami (fot.13) gaz jest magazynowany (fot.14a) lub spalany w jednostce kogeneracyjnej (fot.14b), która produkuje energię elektryczną i cieplną. Energia cieplna wytworzona przy spalaniu biogazu służy do ogrzewania wody w instalacji CO, podgrzewania osadu na wymiennikach ciepła przy WKF oraz podgrzewania wody użytkowej. Przefermentowane osady odwodniane przez wirówki dekantacyjne (fot.15) poddawanie są procesom higienizacji wapnem tlenkowo-nawozowym, a następnie wykorzystywane do celów rolniczych, jako ulepszacz gleby (fot.16).

Oprac. i fot. Paweł J Jankowski

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania