Tygodnik Strefa Mińsk NR 31/32 (387/388)

List intencyjny Mechanika

Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy IVECO POLAND i TIMEX S. A. a Powiatem Mińskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Opublikowano: 15 Lipca 2018, Niedziela, 23:21
Autor: btsd
 0 0 0

Podpisanie Listu intencyjnego  pomiędzy IVECO POLAND i TIMEX S. A. a Powiatem Mińskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


Wakacje dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły się pozyskaniem nowych, kolejnych strategicznych partnerów do współpracy w celu objęcia szkoły patronatem  przez Firmy międzynarodowe IVECO i TIMEX S.A.
9 lipca 2018r. został podpisany List intencyjny w celu pogłębienia współpracy pomiędzy zakładami pracy, Powiatem i szkołą w celu podniesienia poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów szkoły, a także lepszego ich przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy. Iveco Poland  reprezentował Piotr  Wójcik, Timex S.A. reprezentował  Grzegorz Wołgajew, Powiat Miński reprezentował Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowali dyrektor Tomasz Płochocki i wicedyrektor Agnieszka Paja.

Współpraca obejmować będzie odbywanie praktyk, zajęć praktycznych  i staży dla uczniów Zespołu oraz możliwość zatrudnienia w renomowanych na rynku krajowym i międzynarodowym instytucjach IVECO i TIMEX S.A., współorganizowanie konkursów propagujących wiedzę techniczną, partycypowanie pracodawcy w unowocześnianiu bazy dydaktycznej szkoły poprzez przekazywanie sprzętu i urządzeń stanowiących pomoce dydaktyczne w szkole, realizację wspólnych projektów zawodowych, współpracy z nauczycielami w realizacji programów nauczania i wspólnych zajęć dydaktycznych. Młodzież będzie miała możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z profilami instytucji podczas specjalistycznych szkoleń proponowanych przez IVECO i TIMEX S.A. Dzięki umowie o współpracy w nowym roku szkolnym i kolejnych latach młodzież  otrzyma dodatkową ofertę rozwoju zawodowego oraz możliwość poznania nowoczesnych technologii jak również podjęcia stałej współpracy w międzynarodowych i renomowanych Firmach.

mat. ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania