STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Drugi tunel

W Mińsku Maz. na ul.Sosnkowskiego powstanie dla pieszych i rowerzystów tunel pod torami

Opublikowano: 18 Maja 2018, Piątek, 21:58
Autor: btsd
 0 0 0

18 maja została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym MOSTY Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę przejścia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w ciągu ul.Sosnkowskiego. Koszt całej inwestycji to ok. 3 mln zł. Inwestycja będzie finansowana z budżetu Powiatu oraz Miasta Mińsk Mazowiecki. W 2018 r. Miasto udzieli Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 460 tys. zł. W roku 2019 w podobnej kwocie. W sumie Miasto sfinansuje blisko 1/3 wartości inwestycji. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2019 r.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Ciąg ulic Gen. K. Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego stanowi podstawowe znaczenie w skomunikowaniu południowej części miasta, którego granicę wyznacza linia kolejowa Warszawa-Terespol. Jednocześnie ciąg ten stanowi również połączenie z drogą krajową nr 50 i drogą wojewódzką nr 802. Przy wymienionych ulicach zlokalizowana jest zdecydowana większość zakładów przemysłowych miasta Mińsk Mazowiecki, szkoły oraz liczne punktu usługowe. Wykonany w roku 2013 i 2014 pomiar natężenia ruchu pojazdów na ul. Sosnkowskiego określił średniodobowy ruch w ilości ok. 9 tys. pojazdów na dobę i jest jednym z największych na sieci dróg powiatowych w powiecie mińskim. Jednocześnie przemysłowy charakter zabudowy tej części miasta powoduje, że znaczna część pojazdów to samochody ciężarowe, a uczestnikami ruchu są też setki pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
Istniejąca ul. Sosnkowskiego na dojeździe do wiaduktu jest drogą jednojezdniową, dwupasową o szerokości 6,0m, z chodnikiem zlokalizowanym po stronie południowo-wschodniej o szerokości 3,0m. W rejonie wiaduktu kolejowego jezdnia zawęża się do szerokości 4,2m, przy braku zachowania skrajni poziomej. Przejazd pod wiaduktem odbywa się ruchem wahadłowym. Ruch pieszy pod wiaduktem odbywa się po jezdni, bez zachowania warunków bezpieczeństwa. Od strony ul. Chróścielewskiego jezdnia ma szerokość 6,0m z chodnikiem szerokości 2,0m, zlokalizowanym po stronie północno-zachodniej.  

W 2016r. Powiat Miński zlecił wykonanie koncepcji projektowej przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ulic Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego, która została opracowana przez jednostkę projektową TORPROJEKT Sp. z o. o. ul. Gniewkowska 1, 01-253 Warszawa.

Na podstawie wykonanej koncepcji, w 2018r. w ramach współpracy Powiatu Mińskiego oraz Miasta Mińsk Mazowiecki zabezpieczono środki w budżetach obu samorządów i dzięki temu Zarząd Dróg Powiatowych mógł zlecić w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizację całej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, z którą 18.05.2018r. podpisano umowę na realizację całej inwestycji.
Jest to I etap prac związanych z poprawą bezpieczeństwa obejmujący w szczególności rozwiązanie problemu ruchu pieszego i rowerowego. Tematyka ta, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi, wymagała podjęcia działań w pierwszej kolejności. Następne etapy będą związane z przebudową wiaduktu kolejowego, pod którym odbywa się ruch samochodowy. Do tych prac niezbędne będzie włączenie się PKP, który zarządza tym obiektem.

Koszt całej inwestycji wynosi 2 949 540,00 zł brutto
a) Wykonanie dokumentacji projektowej: 369 000,00 zł brutto
b) Wykonanie robót budowlanych: 2 580 540,00 zł brutto

Terminy realizacji całej inwestycji:
a) Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: 28.09.2018r.
b) Termin rozpoczęcia robót budowlanych: po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
c) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 30.09.2019r.

Podstawowe parametry projektowe:
Projektowana budowa ciągu pieszo-rowerowego obejmuje odcinek o długości ok. 148m – w tym ok. 78,0m od strony ul. Sosnkowskiego do nasypu, 25,0m od strony ul. Chróścielewskiego do nasypu, oraz ok. 45,0m w nasypie kolejowym.
Szerokość ciągu pieszo-rowerowego w świetle będzie wynosić 4,0m (ścieżka rowerowa 2,5m, chodnik 1,5m).
Poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków poprzecznych i podłużnych powierzchni ciągu pieszo-rowerowego wody opadowe odprowadzane będą do istniejących rowów.
Projekt przewiduje także wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pod wiaduktem oraz w pobliżu wiaduktu.
Konstrukcję żelbetową ramową proponuje się wykonać jako monolityczną. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji w wariancie żelbetowym jako prefabrykowanej z dostosowaniem rozstawu dylatacji.

info UM Mińsk Maz. oraz ZDP w Mińsku Maz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania