Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Szkoła z POWERem

Nauczycielki angielskiego z SP3 po zagranicznym szkoleniu.

Opublikowano: 15 Kwietnia 2018, Niedziela, 17:59
Autor: admin
 0 0 0

Pięć nauczycielek języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ukończyło zagraniczne szkolenia metodyczne dzięki udziałowi szkoły w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mińskiej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II udało się pozyskać niemal 60 tys. zł na realizację projektu „Język pomaga zrozumieć siebie i świat”.

Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ciągu 20 miesięcy (od września 2016r. do kwietnia 2018r.) pięć nauczycielek języka angielskiego mogło wziąć udział w dwutygodniowych kursach metodycznych prowadzonych za granicą.

– Zależało nam na tym, by nauczyciele języka angielskiego mogli nie tylko podnieść swoje kompetencje zawodowe, ale także by mieli okazję pobyć w środowisku językowym i odświeżyć swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Jesteśmy szkołą otwartą na osiągnięcie europejskiego wymiaru nauczania – mówi dyrektor papieskiej trójki, Grzegorz Wyszogrodzki.

Szkoła wystąpiła z wnioskiem do programu Erasmus+, ale mimo wysokiej oceny merytorycznej (82 punkty na 100 możliwych) wniosek znalazł się na liście rezerwowej z powodu ograniczonych możliwości finansowania. Wtedy okazało się, że wnioskiem zainteresowała się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i postanowiła umożliwić jego finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nieco zmieniono warunki projektu, ale ostatecznie udało się zrealizować jego cele.

Jako pierwsze na swoje zagraniczne szkolenia wyjechały dwie anglistki – Magdalena Brewczyńska i Ilona Krupa, które spędziły dwa tygodnie na Malcie.

– Udział w kursie pozwolił mi poznać ciekawe i praktyczne metody nauczania języka obcego, w tym z użyciem technologii informacyjnych. Dzięki temu moje lekcje są atrakcyjniejsze dla uczniów, co zwiększa ich motywację do pracy – ocenia Magdalena Brewczyńska, a Ilona Krupa dodaje, że dzięki kursowi udało się nawiązać kontakty z nauczycielami języka angielskiego z innych krajów, co już poskutkowało realizacją projektu na platformie e-Twinning.

Kolejne dwa wyjazdy zagraniczne odbyły się w czerwcu 2017 roku. Karolina Łada i Ewelina Gromska uczyły się podczas kursu zorganizowanego przez The Lake School of English w Oxfordzie, jak kreatywnie nauczać.

– Mogłam odświeżyć i poszerzyć wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, poznać nowe techniki i strategie pozwalające uczyć skuteczniej – podkreśla Ewelina Gromska, a Karolina Łada dodaje, że równie cennym doświadczeniem była możliwość odwiedzenia angielskiej szkoły i podpatrywania w praktyce funkcjonowania angielskiego systemu edukacji, obserwowania potrzeb i zainteresowań uczniów oraz środowiska szkolnego.

Ostatni z zaplanowanych wyjazdów odbył się w styczniu tego roku. Jego uczestnikiem była Marta Zbucka, która w Londynie uczyła się, jak zarządzać lekcją, by była ona efektywna dla uczniów.

– Kursy i szkolenia na terenie naszego kraju nie dają możliwości zatopienia się w kulturę i życie codzienne nauczanego języka. Język czy kultura to dziedziny, która szybko się zmieniają. Udział w szkoleniach międzynarodowych wydaje mi się bardzo dobrą formą poszerzania swojej wiedzy metodycznej, ale i kompetencji kulturowych – podkreśla Marta Zbucka.

Pięć szkoleń zagranicznych w całości sfinansowanych z uzyskanych środków zewnętrznych przyniosło efekty nie tylko dla wspomnianych nauczycielek języka angielskiego ze szkoły przy Budowlanej. Nauczycielki podzieliły się swoimi doświadczeniami z kadrą, zaprezentowały niektóre poznane metody pracy, które można wykorzystać także na innych przedmiotach. Poza tym zorganizowały lekcję otwartą dla nauczycieli z innych szkół. Chętnie opowiadają o kursowych doświadczeniach i realizacji projektu, dzielą się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt kończy się w kwietniu, ale efekty z pewnością zostaną na dłużej. Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim udało się szerzej otworzyć na europejskie doświadczenia.

Izabela Saganowska – koordynator projektu

Fot. arch. SP3

Na zdjęciu (od lewej) – Nauczycielki języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim z certyfikatami z ukończonych kursów zagranicznych: Magdalena Brewczyńska, Ewelina Gromska, Karolina Łada, Ilona Krupa, Marta Zbucka.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania