Tygodnik Strefa Mińsk NR 31/32 (387/388)

XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego

5 lutego br. w noworozbudowanej Gminnej Bibliotece Publicznej - Kulturoteka w Cegłowie odbył się XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

Opublikowano: 12 Lutego 2018, Poniedziałek, 21:07
Autor: plina_m
 0 0 0
XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu MińskiegoXXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego
XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu MińskiegoXXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego
XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu MińskiegoXXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego

5 lutego br. w noworozbudowanej Gminnej Bibliotece Publicznej - Kulturoteka w Cegłowie odbył się XXX Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego. Otwarcie Konwentu odbyło się o godzinie 10.00 uroczystym wystąpieniem gospodarza spotkania – Wójta Gminy Cegłów Marcina Uchmana.
W spotkaniu udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie oraz goście zaproszeni, m.in. Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych oraz Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Elżbieta Kozubek Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Karolina Zowczak Wójt Gminy Osieck oraz Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel, a także 100% skład Wójtów i Burmistrzów powiatu mińskiego wraz z Antonim Janem Tarczyńskie Starostą Mińskim.

Po przywitaniu gości przystąpiono do dyskusji na temat głównego tematu konwentu, tj. wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. podziału statystycznego województwa mazowieckiego na dwa regiony, dwie jednostki NUTS 2: region Warszawski stołeczny oraz region Mazowiecki regionalny w kontekście możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Polityki Spójności po roku 2020 przez samorządy powiatu mińskiego. Podział statystyczny Mazowsza na dwie jednostki NUTS 2 był słusznym podejściem i jedynym możliwym rozwiązaniem pozwalającym na możliwość korzystania ze środków Polityki Spójności po 2020 przez województwo mazowieckie co przedstawili i podkreślili zaproszeni goście. W celu zrównoważonego rozwoju, region mazowiecki został podzielony na dwie jednostki NUTS 2: region Warszawski stołeczny – statystycznie bogatszy i region Mazowiecki regionalny – teoretycznie biedniejszy statystycznie, w ramach którego samorządy w szczególności będą wspierane w ramach Polityki Spójności po 2020 roku.
Pani Elżbieta Kozubek Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie szczegółowo omówiła metodologię podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki NUTS 2, w tym zakwalifikowaniu powiatu mińskiego do regionu Warszawskiego stołecznego. Jak zauważyli uczestnicy konwentu powiat miński, w szczególności jego wschodnia część nie odbiega zarówno statystycznie, jak i rozwojowo od powiatów ujętych w jednostce NUTS 2 region Mazowiecki regionalny, co przy braku ewentualnej możliwości korzystania przez gminy i miasta powiatu mińskiego ze środków finansowych z Funduszy Europejskich w ramach Polityki Spójności po roku 2020 doprowadzi do dysproporcji rozwojowych w regionie, a nie zapewni zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, jak podkreślili samorządowcy z powiatu mińskiego w obecnej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich, powiat miński również jest wyłączony z korzystania z dodatkowych środków finansowych dedykowanych dla określonych obszarów terytorialnych czy problemowych m.in. mechanizm Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) czy mechanizm Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, jak również Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapewnili, że środki finansowe po 2020 roku w ramach Polityki Spójności, jak również programy zrównoważonego rozwoju będą także dostępne dla samorządów ujętych w NUTS 2 region Warszawski stołeczny, w tym jednostek powiatu mińskiego celem zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego.
W Konwencie uczestniczyła także Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki Jadwiga Frelak, która przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawie Kodeks Wyborczy, a także Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej Mariola Kowalska.
Gośćmi specjalnymi byli także podisp. Bartłomiej Dydek były Komendant KPP w Mińsku Mazowieckim oraz nadkom. Zbigniew Pucelak były zastępca Komendanta KPP, którym złożono serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w ochronę życia, zdrowia i bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu mińskiego, w związku z przejściem na emeryturę.
Jubileuszowy Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego zakończył się wspólnym zdjęciem uczestników i zaproszeniem na obiad, który przygotował Catering Blue.

tekst: UG Cegłów

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania