Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Budowa ulicy Jaśminowej

Wyłoniono wykonawcę zadania pn. Budowa ulicy Jaśminowej w Mińsku Mazowieckim

Opublikowano: 12 Października 2017, Czwartek, 10:47
Autor: plina_m
 0 0 0

W wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania pn. Budowa ulicy Jaśminowej w Mińsku Mazowieckim i podpisano umowę i podpisano umowę w dniu 15 września 2017 r. Zadanie będzie realizowane przez firmę R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk.
W ramach inwestycji będzie realizowane zadanie „Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej”, które jest elementem projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” realizowanego w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy: 2 480 001,26 zł brutto (w tym 1 069 256,04 zł stanowią koszty kwalifikowane). Poza budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową 3 przepustów, wykonana będzie m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia ulicznego, a także wykonane zostaną roboty drogowe. Zgodnie z zapisami umownymi, zadanie zostanie zrealizowane do 31 maja 2018 r.

źródło: UM MMz

fot. Google Maps

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania