Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Walne Zgromadzenie SM Kolejarz

Zebranie odbędzie się w Z.Sz.Z. Nr 2 "Mechanik" w Mińsku Mazowieckim w dniu 28.06.2017 o godz. 17

Opublikowano: 5 Czerwca 2017, Poniedziałek, 12:08
Autor: plina_m
 0 0 0

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Mińsku Mazowieckim zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Zebranie odbędzie się w Z.Sz.Z. Nr 2 „MECHANIK” w Mińsku Mazowieckim w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 17.00. Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  3. Wybory Prezydium: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  5. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

  6. Wybory komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za rok 2016.

9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2016.

10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni rok 2016.

11. Wybory Rady Nadzorczej.

12. Dyskusja.

13. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- sprawozdania Rady Nadzorczej,

- sprawozdania Zarządu,

- sprawozdania finansowego,

- absolutorium dla członków Zarządu.

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

15. Przyjęcie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia.

16. Zamknięcie obrad

Materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 14 czerwca 2017 r. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z wyłożonymi dokumentami.

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania