Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Szkolne referendum

W Mińsku Maz. zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum dot. reformy oświaty

Opublikowano: 12 Marca 2017, Niedziela, 15:35
Autor: btsd
 0 0 0

„Nie PiSujcie szkoły!” - pod tym hasłem zbierane są przez Platformę Obywatelską w całej Polsce podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego wspierany jest też przez inne stowarzyszenia, partie polityczne i osoby prywatne – każdy zbiera podpisy. Reformie minister edukacji Anny Zalewskiej brakuje solidnej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian, oznaczających powrót do systemu sprzed 1999 r., czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zmiany w przyjętym kształcie zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków.

W Mińsku Mazowieckim działacze Platformy Obywatelskiej zbierają podpisy już od kilku tygodni. W sobotę, 11 marca, zachęcali do tego przechodniów w centrum miasta, przy rondzie gen. Hallera m.in. poseł Czesław Mroczek i burmistrz Marcin Jakubowski. Wśród rozmówców przeważali zwolennicy referendum, którzy nie zgadzają się na wprowadzanie tak drastycznych zmian bez konsultacji ze społeczeństwem i w atmosferze chaosu.
Miniona sobota przyniosła ponad 400 podpisów, a od początku akcji cały czas spływają do biura posła Czesława Mroczka listy od osób prywatnych. W całej Polsce jest już zebranych blisko 360 tys. podpisów.

Jak wesprzeć akcję referendalną?
Celem akcji jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

  1. Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze.  
  2. Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnokrajowym.
  3. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.  
  4. Dane osobowe mogą być wpisane na listę przez inną osobę, ale podpis musi być własnoręczny. 
  5. Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoją moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć.
  6. Listy można wydrukować ze strony NIE PSUJCIE SZKOŁY i po zebraniu podpisów zanieść do Biura Poselskiego Czesława Mroczka, ul. Warszawska 163/76 w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 758 91 75).

Bieżące informacje: www.facebook.pl/POMinskMaz
Linki do ekspertyz: http://referendum-szkolne.pl/linki/

mat. prasowy PO Mińsk Mazowiecki


Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania