Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Właśnie w lutym 2007 r. odbył się pierwszy wykład na Mińskim UTW. Gościem specjalnym był Wojciech Siemion a spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Opublikowano: 12 Lutego 2017, Niedziela, 13:52
Autor: plina_m
 0 0 0

Inicjatywa powołania UTW wypłynęła od ówczesnego Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Grzesiaka wiosną 2006 r. W realizację zadania włączyła się grupa nauczycieli emerytów, którą poprowadziła p. Marianna Górska – osoba wielce doświadczona w realizacji różnorodnych zadań społecznych. Grupa ta zajęła się przygotowaniem programu. Trud organizacji zajęć przyjęła p. Elżbieta Kalińska – ówczesna dyrektor MDK. Doskonale pamiętamy panie: Monikę Pszkit, Iwonę Pleskot i Elżbietę Dunajewską, które z ogromną życzliwością i zrozumieniem potrzeb seniorów organizowały pierwsze zajęcia. Było nas wówczas około 100 osób.

W programie, oprócz czwartkowych wykładów – poszerzających wiedzę ogólną, były zajęcia związane z utrzymaniem aktywności fizycznej (tzw. warsztaty świadomości ciała). Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, organizowane były 2 razy w tygodniu dla 80 osób. Dzięki staraniom p. Elżbiety Kalińskiej i życzliwości dyrektora CKZiU p. Joanny Kowalskiej zorganizowano także zajęcia informatyczne dla 60 osób. Niezwykłe zdolności pedagogiczne p. Zbigniewa Parola sprawiły, że na informatykę przychodziliśmy chętnie a frekwencja na zajęciach była nieomal 100 %.

Uniwersytety pracują w oparciu o programy opracowane na podstawie wniosków słuchaczy, opiniowane przez Radę Programową (9 os. to ludzie związani z nauką i kulturą). Patronat merytoryczny sprawuje Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Powołana Rada Słuchaczy pod kierownictwem p. Marianny Górskiej, współpracowała z dyrekcją MDK w zakresie realizacji zadań.

Wiosną 2009 r. zaistniały okoliczności powołania stowarzyszenia, którego zadaniem miało być prowadzenie MUTW. 11 lipca 2009 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS. Pierwszym prezesem zarządu został p. Jerzy Maciejewski. Stowarzyszenie pracuje w oparciu o Statut, a jego działalność oceniana jest na corocznych Walnych Zebraniach Członków.

Kolejne lata przynosiły wzbogacenie oferty dla słuchaczy: poszerzono zajęcia aktywności fizycznej, comiesięczne wyjazdy do teatrów stały się normą. Na stałe weszły do programu wycieczki krajoznawczo-turystyczne poszerzające realizowany program, wypoczynek wakacyjny i zimowy. Włączaliśmy się w realizację zadań zewnętrznych np. Rok dla klimatu (Fundacja Ziemia i Ludzie) i akcję edukacyjną segregacji śmieci. Zadania te realizowaliśmy wspólnie z dziećmi i młodzieżą wybranych placówek oświatowych w naszym mieście: Przedszkole nr 6, SP nr 6, ZSA. Finalnym efektem zadania Rok dla klimatu było nasadzenie krzewów ozdobnych w nowo nazwanej Alejce Radości Trzeciego Wieku.

Jest pewna piękna historia, którą chciałabym przytoczyć. Po posadzeniu krzewów następnego dnia kilka z nich skradziono. Wtedy odezwali się rodzice z Klubiku Maluszka, którzy zaproponowali nasadzenie w tych miejscach kwiatów. 3 maja młodzi mińszczanie i ich maluchy zjawili się z sadzonkami, łopatkami i innymi akcesoriami by dokonać dzieła. Efekt tych prac cieszył oko do późnej jesieni. Ogromie budujące są takie zachowania młodych ludzi w przeciwieństwie do wandali i tych, którzy publicznie dewaluowali naszą inicjatywę.

Nowym przedsięwzięciem naszego środowiska jest 

PUDEŁKO ŻYCIA. Jego celem jest zaopatrzenie seniorów i ludzi samotnych naszego miasta i gminy w informację bardzo przydatną służbom ratowniczym (więcej informacji na stronie www.aktywnyseniormm.pl). Wystosowaliśmy list intencyjny do wszystkich ludzi dobrej woli, by wsparli nasze działania. Chcemy rozdać 6000 takich pudełek. Naszym partnerem w tej akcji jest Zespół Szkół Ekonomicznych.

Wszyscy w stowarzyszeniu pracujemy jako wolontariusze i cieszy nas każdy dowód wsparcia w działaniach. W 2013 i 2014 r. otrzymaliśmy znaczące nagrody na szczeblu powiatu mińskiego. To cieszy i umacnia w przekonaniu, że nasze zaangażowanie daje korzyść innym, jest doceniane przez władze miasta i powiatu.

źródło: Jadwiga Maciejewska

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania