Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Konferencja w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobowiązania wynikające z Kodeksu postępowania dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie

Opublikowano: 22 Stycznia 2017, Niedziela, 18:54
Autor: btsd
 0 0 0

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Michałem Bonim, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji mającej na celu omówienie zobowiązań wynikających z Kodeksu postępowania dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10:00 – 13:00.

Kodeks został przyjęty w dniu 31 maja 2016 r. Jest to dokument opracowany przez Komisję Europejską wraz z przedsiębiorstwami takimi jak Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft (przedsiębiorstwa z branży IT). Kodeks zawiera szereg zobowiązań mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się w Europie „nielegalnego nawoływania do nienawiści”, m.in. poprzez zagwarantowanie, że pośrednicy online i platformy mediów społecznościowych będą odpowiednio, tj. szybko i w sposób transparentny, reagować na przypadki uznane za nielegalne nawoływanie do nienawiści w Internecie po otrzymaniu ważnego powiadomienia, dostatecznie precyzyjnego lub odpowiednio uzasadnionego. Taki tryb działania powinien także znaleźć zastosowanie w przypadku innych wypowiedzi, które nie naruszają przepisów karnych, ale pozostają w sprzeczności z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi standardu komunikowania się w ramach danej społeczności.

Warto uwzględnić, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmierza do obarczania odpowiedzialnością za nienawistne komentarze administratorów portali internetowych. W dyskusji na temat wdrożenia postanowień Kodeksu kluczowy wydaje się zatem udział przedstawicieli przedsiębiorców z branży IT oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej https://rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-na-temat-nawolywania-do-nienawisci-w-internecie-27012017.


Potwierdzenie udziału w wydarzeniu na adres j.zakowska@brpo.gov.pl

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania