Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Dostęp do informacji publicznej cz. 4

Ustawa przewiduje ograniczenia, na podstawie których urząd może odmówić udzielenia informacji. Jak była mowa we wcześniejszych artykułach – informacja taka jest darmowa oraz można przesłać ją zwykłym mailem.

Opublikowano: 18 Czerwca 2013, Wtorek, 11:39
Autor: admin
 0 0 0

Ustawa przewiduje ograniczenia, na podstawie których urząd może odmówić udzielenia informacji. Ale w przypadku wątpliwości w tej sprawie, mimo wszystko warto złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jak była mowa we wcześniejszych artykułach – informacja taka jest darmowa oraz można przesłać ją zwykłym mailem.

Gdy informacja nie jest publiczna, nie stosuje się przepisów ustawy, o czym urząd powinien zawiadomić wnioskodawcę. Podstawami odmowy udzielenia informacji, są: ochrona tajemnicy państwowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, własności intelektualnej, danych osobowych. Informacją publiczną są ekspertyzy, które organ wykorzystuje do zrealizowania powierzonych prawem zadań nawet wtedy, gdy prawa autorskie do nich należą do innego podmiotu. Problem ich późniejszego wykorzystania nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej i kwestia ta nie może być podstawą odmowy udostępniania informacji.
Prawo do informacji publicznej nie obejmuje wykładni planu miejscowego, gdyż jest on źródłem prawa. A udostępnienie informacji nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa. Ponadto, nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły.
Wcześniejsze zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej powoduje, że organ administracji zwolniony jest z obowiązku udostępniania informacji. Nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez proste odesłanie do stron Biuletynu. Zwłaszcza, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się z licznymi dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji danych lub też, gdy należy interpretować obszerne dane, a następnie samodzielnie je „wytworzyć”.
Pamiętajmy również, że treść polecenia służbowego, czy anonimów nie stanowi informacji publicznej. Na podstawie przepisów ustawy udostępnieniu nie podlegają także dokumenty prywatne. Jednakże, gdy nie są wytworzone przez podmiot publiczny, lecz dotyczą spraw publicznych, służą realizacji zadań publicznych i odnoszą się bezpośrednio do osób publicznych, to wtedy podlegają udostępnieniu. Podobnie informacje, np. o wysokości wynagrodzenia lub o nałożeniu pracownikom kar porządkowych nie są informacjami publicznymi. Odcisk pieczęci urzędnika należy już udostępnić.
Inaczej natomiast przedstawia się kwestia urzędnika. Informacje, np. o umorzeniu zaległości podatkowej, dokonane decyzją na rzecz określonego podatnika i w określonej kwocie, zaniechanie poboru takiej należności, itp., należy udostępnić, bo stanowi to formę pomocy publicznej. Ostatecznie fakt nienałożenia obowiązku publikacji danych przez organy samorządowe w formie wykazów o pomocy udzielonej przedsiębiorcom nie oznacza, że nie podlegają one udostępnieniu w ramach informacji publicznej. Możemy więc zwrócić się o ich udostępnienie.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania