Tygodnik Strefa Mińsk NR 31/32 (387/388)

Reuglamin Konkursu „ 5. Urodziny Strefy Mińsk "

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Strefa M Sp. z o.o. wydawca tygodnika Strefa Mińsk. Czas trwania konkursu 09.11.2016 – 31.12.2016.

Opublikowano: 9 Listopada 2016, Środa, 12:31
Autor: admin
 0 0 0

REGULAMIN KONKURSU [z dnia 03.11.2016]

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ 5. Urodziny Strefy Mińsk " i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Strefa M Sp. z o.o. wydawca tygodnika Strefa Mińsk

3. Czas trwania konkursu 09.11.2016 – 31.12.2016

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) przesłanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe drogą mailową na adres redakcja@strefaminsk.pl we wskazanym terminie,

b) podanie prawdziwych danych kontaktowych ( nazwisko, imię, numer telefonu i adres mailowy)

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

a) zestawy komiksowe z dedykacją imienną od autorów, historyczne i przyrodnicze publikacje albumowe, kalendarze książkowe na 2017 rok z indywidualną personalizacją nadruków, długopisy z imiennym grawerowaniem, wejściówki do mińskich restauracji, bony upominkowe i prezentowe

b) inne nagrody mogą zostać wyznaczone przez redakcję w trakcie trwania konkursu

2. Zwycięzców w Konkursie wyłoni pięcioosobowa Komisja Konkursowa w skład której wchodzą: Izabella Walewska Ogrodnik, Paulina Kalinowska, Edyta Jurczak, Anna Kowalczyk i Jarosław Rosłoniec

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na stronie www.pulowerek.pl

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru

tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.strefaminsk.pl

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania