Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Remont Przychodni

O niedogodnościach spowodowanych remontem trwającym w Przychodni w Mińsku Mazowieckim wie ten, który zmuszony był korzystać z usług lekarskich. Ale już niedługo będzie przepięknie, będzie normalnie…

Opublikowano: 13 Września 2016, Wtorek, 00:20
Autor: btsd
 0 0 0

BĘDZIE WRESZCIE NORMALNIE

O niedogodnościach spowodowanych remontem trwającym w Przychodni w Mińsku Mazowieckim wie ten, który zmuszony był korzystać z usług lekarskich. Ale już niedługo będzie przepięknie, będzie normalnie…

Artur Więckowski  Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim realizuje w bieżącym roku zadanie inwestycyjne „Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim”. Termin realizacji określono w umowie na dzień 30.11.2016 r.  W ramach modernizacji zostaną wyremontowane  3 pietra w ½ części budynku od strony południowej wraz z wewnętrzną klatką schodową. W związku z tym, że prace  obejmują wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz roboty budowlane zmuszeni byliśmy do wyłączenia z użytkowania pomieszczeń nimi objętych. Wiemy, że jest to duże utrudnienie zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Dlatego też staramy się, aby sprawnie, szybko i dobrze wykonawca wykonał wszystkie prace i oddał zmodernizowane pomieszczenia w możliwie szybkim terminie.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora SPZOZ wynika, że zakres prac remontowych w Przychodni obejmuje wymianę instalacji sanitarnych, w tym kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, ppoż., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej. Wykonane będą roboty budowlane, w tym: wymiana stolarki/ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana posadzek, wykonanie schodów zewnętrznych, remont klatki schodowej, roboty malarskie.

- Wykonawcę wybrano w drodze postępowania przetargowego i umowa została zawarta  31.05.2016 r. z firmą Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Małogoszczy  na kwotę 1 248 450,00 zł  brutto – mówi Dyrektor SPZOZ.

Będzie normalnie
Mieszkańcy Mińska i okolic będący stałymi pacjentami przywykli do wyglądu gabinetów, poczekalni, czy sanitariatów nieremontowanych od lat, a jedynie doraźnie naprawianych. Trudno dziwić się, jeśli budynek Przychodni został zagospodarowany w miejscu istniejącego wcześniej hotelu. Trwający obecnie remont stanowi utrudnienie i dla pacjentów, i dla lekarzy. Trudno się dziwić, jeśli przyziemne, a jednak ważne potrzeby fizjologiczne można zaspokoić w jednej toalecie znajdującej się na IV piętrze. Kolejna – również jedna, jest dla personelu. A gdzie podstawowe wymagania bhp w zakresie odległości do sanitariatów?  Niekiedy pacjentom udzielana jest informacja, że mają wybór toalety: IV piętro Przychodni lub… toaleta w pobliskim Urzędzie Miasta.

Jak zapewnia Dyrektor SPZOZ, w zmodernizowanych pomieszczeniach Przychodni będą zlokalizowane gabinety fizykoterapeutyczne, gabinet  kinezyterapii, pomieszczenia masażu, gabinety lekarskie i toalety. Nastąpią zmiany lokalizacji gabinetów: II piętro – 3 gabinety lekarza POZ, gabinet neurologiczny, gabinet dermatologiczny. Na III piętrze umiejscowione zostaną gabinety poradni K (1 gabinet lekarski, 1 gabinet położnej), 2 gabinety okulistyczne, 1 ciemnia okulistyczna, 1 gabinet laryngologiczny.

W oczekiwaniu na zmiany
Najtrudniejszą kwestią pozostaje zamkniecie windy, bo przecież nadal Przychodnia będzie przyjmować pacjentów. Utrudnienia były już wcześniej, bo często winda psuła się, na wymianę brakujących części niekiedy czekano dość długo. Dlatego personel Przychodni nie widzi znaczącego problemu. Bo i wcześniej, i zapewne teraz, gdy winda będzie wymieniana, lekarze w ostateczności schodzili do pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogli dotrzeć na wyższe kondygnacje: pobranie krwi, przeprowadzenie badania. Niekiedy zdarzało się, że pacjenci byli wnoszeni – i to pamięta jeden z pracowników przychodni.

- W bieżącym roku realizujemy również zadanie inwestycyjne związane z  dostawą i montażem nowego dźwigu osobowego w Przychodni. Termin realizacji określono do dnia 31.10.2016 r. Umowa zawarta została z firmą „WINDA-WARSZAWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na kwotę 218 608,00 zł.  Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych, demontaż starego dźwigu oraz montaż nowego dźwigu – mówi dyrektor Artur Więckowski. - Planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącego obecnie dźwigu od 12.09.  w związku z przystąpieniem firmy do prac. Niestety, nie można w budynku Przychodni zainstalować żadnego zastępczego dźwigu i komunikacja musi odbywać się po schodach.

Czy można było inaczej?
Wiele osób zastanawia fakt pustostanu budynku na terenie szpitala, który z pewnością mógł stanowić alternatywę na czas remontu Przychodni. Lekarze Przychodni uważają, że z pewnością nie byłoby problemem z przeniesieniem sprzętu, a pacjenci mający problemy z poruszaniem się nie musieliby czekać na wniesienie na pobór krwi lub do gabinetu kardiologa czy reumatologa.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora SPZOZ przeniesienie, nawet tymczasowe, pomieszczeń Przychodni do innej lokalizacji wymaga odpowiedniego ich przystosowania i zgłoszenia do odpowiednich służb oraz urzędów, takich jak: Urząd Wojewódzki, NFZ, Sanepid i uzyskać ich zgodę. Ponadto konieczna jest również opinia Rady Społecznej SPZOZ. Wszystkie te działania i samo przeniesienie wiąże się z dodatkowymi kosztami, na które brak wolnych środków. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego jest przeznaczona na przeprowadzenie remontu oraz zakup i wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kościuszki.

A co z wyremontowanym budynkiem na terenie szpitala, w którym od lat nikt nie stacjonuje?
- Budynek przy ul. Szpitalnej znajdujący się na terenie SPZOZ jest zajmowany przez Firmę   Fresenius Nephro Care. SPZOZ jest z tą firmą związany umową dzierżawy zawartą w 10.09.2009 roku  na okres 15 lat od dnia podpisania. Firma Fresenius w chwili obecnej prowadzi przygotowania do uruchomienia działalności związanej z przeprowadzaniem dializ, dla której ten obiekt został wybudowany. Powinno to nastąpić niebawem – wyjaśnia Dyrektor SPZOZ.  

Pacjentom i lekarzom pozostaje czekać na zmianę na lepsze. Oby tylko zdrowie dopisało i jednym, i drugim na tyle, by samodzielnie przemieszczać się po piętrach Przychodni i... najlepiej w pampersach.
 

Anna Kowalczyk

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania