Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Politechnika patronuje "Mechanikowi"

Patronat Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej nad ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Opublikowano: 22 Maja 2016, Niedziela, 21:17
Autor: btsd
 0 0 0

19 maja 2016 roku zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy:
Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Produkcji, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasę, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr. Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli dr inż. adiunkt Marta Gajathur z Instytutu Mechaniki i Poligrafii z Zakładu Technologii Poligraficznych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Emilia Piotrkowicz.

Wydział, realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą.
W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się objąć patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych” oraz „technik mechanik”.

W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
1. wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych oraz „technik mechanik”,
2. udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
3. udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
4. prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5. współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
6. wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7. utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
8. przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
9. umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.  

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania