Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Grzegorz Cyran

Kandydat w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, które odbędą się w okr. nr 8 w niedzielę, 15 maja 2016 roku

Opublikowano: 12 Maja 2016, Czwartek, 01:06
Autor: btsd
 0 0 0

15 maja 2016 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w okręgu wyborczym nr 8. Jednym z kandydatów jest Grzegorz Cyran, który o miejsce w Radzie Miasta ubiega się z listy KWW Platforma i Mińskie Forum.

Grzegorz Cyran jest magistrem wychowania fizycznego. Od 19 lat pracuje jako nauczyciel w SP nr 1 im. M. Kopernika oraz GM nr 1 im. Gen. W. Andersa. W czasie swojej pracy osiągnął wiele sukcesów zarówno we współzawodnictwie sportowym, jak i w sferze dydaktyczno – wychowawczej. Od 12 lat pełni społecznie funkcję Vice Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, organizując oraz koordynując wiele imprez sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym. Był wielokrotnie nagradzany za pracę dydaktyczno-wychowawczą. W roku szkolnym 2009/10 został wyróżniony przez Powiatowy SZS tytułem Szkolnego Trenera Roku. Jako radny VI kadencji (2010-2014) przewodniczył Komisji Praworządności, Samorządności oraz Spraw Lokalnych, a w ostatnim roku Komisji Rewizyjnej.

Istotnym argumentem wpływającym na podjęcie przeze mnie decyzji startu w tych wyborach, było obdarzenie mnie zaufaniem dwóch wiodących sił politycznych w naszym mieście. A ponieważ jedną z podstawowych wartości, jaką zawsze chciałem kierować się w działalności samorządowej, była umiejętność budowania kompromisów, to zaproszenie mnie do reprezentowania szerszego projektu mimo różnic, nie pozwoliło długo się namyślać. Jest to szczególnie cenne w chwili, gdy spór polityczny wokół nas powoli osiąga apogeum, a nie tylko w mojej opinii, samorządy lokalne powinny być od niego jak najdalej.

Głównym jednak powodem aspirowania do pracy w RM jest chęć aktywności na rzecz społeczności lokalnej, co było zawsze częścią mojego życia. Jako radny VI kadencji, ale także wieloletni nauczyciel w „Koperniku”, szczególnie aktywny byłem w rozwiązywaniu problemów oświaty, sportu oraz bezpieczeństwa. Są to sfery, które wydają się również kluczowe dla okręgu nr 8, który reprezentowałem w poprzedniej RM. Mam wiele ciekawych pomysłów, które przyczynią się do rozwoju tej części miasta. Jednym z nich jest wodny plac zabaw dla dzieci, który mógłby się stać wizytówką Mińska. Grzegorz Cyran

Z Grzegorzem Cyranem współpracowałem w poprzedniej kadencji. On zawsze był ostoją spokoju i rozsądku w Radzie Miasta, a także jednym z najbardziej pracowitych radnych. Zawsze szukał zgody i porozumienia. Cenię w nim dociekliwość i wrażliwość na sprawy drugiego człowieka. Jeśli pojawia się problem dotyczący mieszkańców, wnikliwie go analizuje, by móc rozwiązać daną sytuację. Jestem w pełni przekonany, że jego obecność w Radzie Miasta przyniesie po raz kolejny same korzyści. Życzyłby sobie zawsze mieć takich ludzi jak on obok siebie, bo wtedy rzeczywistość staje się lepsza.Dariusz Kulma Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki obecnej kadencji

W poprzedniej kadencji wiele bardzo ważnych miejskich inwestycji powstało dzięki współpracy radnych Platformy Obywatelskiej i Mińskiego Forum. Od kilku lat dają przykład, że nie polityka, a praca na rzecz miasta stanowi istotę bycia radnym. Ramię w ramię obydwa kluby podejmowały nierzadko trudne, ale zawsze dobre dla mieszkańców decyzje. Nie upatrując w wyborach uzupełniających okazji do konkurowania, uznaliśmy za najlepsze dla mińszczan, gdy połączymy siły, zgłaszając wspólnego kandydata. Dlatego powołaliśmy komitet wyborczy gwarantujący realizację programu dla miasta. Grzegorz Cyran dał się już poznać jako samorządowiec szukający porozumienia, kompetentny i sumienny. Jestem przekonany, że w tej kadencji zrobi wiele nie tylko dla swojego okręgu, ale i dla całego miasta.Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Z przekonaniem popieram w nadchodzących wyborach Grzegorza Cyrana. Blisko współpracowaliśmy jako radni VI kadencji RM w Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności, kładąc nacisk m. in. na sprawy bezpieczeństwa publicznego i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży. Posiadane doświadczenie w pracy samorządowej kandydata niech będzie dla wyborców okręgu nr 8 najlepszą rekomendacją przy urnach wyborczych.Jerzy Gryz radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki obecnej kadencji

Materiał finansowany przez KWW Platforma i Mińskie Forum.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania