Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji

Odprawa rozpoczęła się zaprezentowaniem wyników i efektów pracy osiągniętych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w 2015 roku.

Opublikowano: 22 Lutego 2016, Poniedziałek, 21:37
Autor: btsd
 0 0 0

Odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim była nie tylko okazją do zaprezentowania bardzo dobrych wyników oraz efektów pracy mińskich stróżów prawa w odniesieniu do analizy zagrożeń, ale niezwykle miłym akcentem wyróżnienia policjantów poprzez przekazanie im kluczyków do 12 radiowozów, z których 10 zostało zakupionych i współfinansowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz miast i gmin. Świadczy to o wzorowej wręcz wieloletniej współpracy z lokalnym samorządem, który doskonale rozumie nie tylko potrzeby Policji, ale też współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.

Odprawa roczna, podczas której raz w roku policjanci prezentują wyniki swojej pracy, to uroczyste spotkanie, w którym oprócz funkcjonariuszy bierze udział liczna grupa przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, sądu i prokuratury, wojska, nadleśnictwa, straży pożarnej i straży miejskiej,  a także księża i kapłani, którzy wspólnie z policyjnym kapelanem biorą udział w policyjnych świętach i uroczystościach.

Odprawa roczna rozpoczęła się zaprezentowaniem wyników i efektów pracy osiągniętych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w 2015 roku.
Pierwszą część multimedialnej prezentacji zawierającą efekty pracy policjantów pionu prewencji zreferował jako pierwszy I Z-ca K-ta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. Zbigniew Pucelak , natomiast omówieniem drugiej – zawierającej  ocenę stanu zagrożenia przestępczością, efekty pracy policjantów pionu kryminalnego, ocenę funkcjonowania jednostki Policji oraz współpracę z samorządami i służbami  zajął się Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim nadkom. Bartłomiej Dydek.

Komendanci szczególną uwagę zwrócili na takie kwestie jak:
- zwiększenie liczby policjantów skierowanych do służby patrolowej,
- zwiększenie aktywności w dziedzinie policyjnej profilaktyki i współpracy ze szkołami,
- zacieśnianie więzi ze społeczeństwem, poprzez aktywną współpracę z lokalnymi mediami oraz instytucjami na rzecz propagowania policyjnych przedsięwzięć i prewencji kryminalnej,
- spadek przestępczości zarówno w liczbie wszystkich przestępstw stwierdzonych w porównaniu do lat ubiegłych, jak również w liczbie przestępstw kryminalnych i przestępczości w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach,
- zwiększenie wykrywalności, która wyniosła prawie 69 % i był to najwyższy wskaźnik osiągnięty wśród Komend Rejonowych i Powiatowych Garnizonu Stołecznego.

Komendant Powiatowy Policji po zakończonej prezentacji wyników podziękował całej kadrze, policjantom, policjantkom i pracownikom Policji za olbrzymi wkład w służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Komendant Powiatowy Policji zwrócił się do funkcjonariuszy i pracowników słowami: „nie wiedziałem, że trafię w ręce takich fachowców”. Komendant złożył też najserdeczniejsze podziękowania na ręce wszystkich samorządów, służb oraz instytucji, których pomoc w pracy nad bezpieczeństwem była zauważalna i nieoceniona.

Podczas odprawy Komendant odczytał list z podziękowaniami od Komendanta Stołecznego Policji inspektora Piotra Owsiewskiego, który podziękował policjantom za ich wspaniałą służbę, a także samorządom za ich olbrzymie wsparcie w postaci współfinansowania zakupów policyjnych radiowozów.
Podczas przemówienia Starosty Mińskiego Antoniego Jamna Tarczyńskiego padło wiele ciepłych i miłych słów, hołdujących służbie mińskich stróżów prawa. „Przekazuję słowa najwyższego uznania i szacunku”- powiedział Starosta, mówiąc dalej „za każdym wykresem stoją ludzie, znakomicie przygotowani, gotowi poświęcić swój czas”. Dodał jeszcze: „To wszystko składa się na to, że mamy tak dobre wyniki”.

Słowa Starosty zapadły w pamięci wszystkich funkcjonariuszy, dla których takie podziękowania są bodźcem do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców. Współpracę Policji z samorządem Starosta spuentował słowami  „Ta symbioza jest znakomita”. Odnosząc się do wspaniałych słów Starosty, mówiąc o współpracy z władzami powiatu oraz wszystkimi lokalnym samorządami, można powiedzieć, że jest ona wzorowa i pielęgnowana od wielu lat.

Druga cześć policyjnej odprawy pokazała, że ta współpraca ma swoje odzwierciedlenie w przekazaniu mińskiej Policji nowych policyjnych radiowozów.
10 nowych radiowozów przekazanych mińskiej komendzie zostało zakupionych dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetów: Powiatu Mińskiego oraz miast i gmin, w tym miasta: Halinowa, Kałuszyna, Mińska Mazowieckiego, Mrozów i Sulejówka, a także środków finansowych z budżetów Gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Latowicz i Gminy Mińsk Mazowiecki.

Dzięki opisywanemu wsparciu, które w połowie pokryło zakupy wszystkich pojazdów, dofinansowane w drugiej części przez budżet Policji, tabor mińskiej komendy powiększył się o 5 oznakowanych opli corsa, 3 nieoznakowane hyundai-e i20, a także 1 oznakowaną kia ceed oraz 1 oznakowaną skodę yeti.
Policyjny tabor zasilił również zakup 1 oznakowanego radiowozu kia ceed, sfinansowanego w całości ze środków centralnego budżetu Policji oraz przekazany przez Komendę Stołeczną Policji nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem opel insygnia.

Łącznie Powiat Miński oraz wymienione Miasta i Gminy przekazały na zakupy radiowozów kwotę ponad 240 tysięcy złotych.

Po zapowiedzi przedstawionej przez lektora, odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do wszystkich policyjnych radiowozów, a później poświęcenie, którego dokonał miński kapelan ksiądz Jerzy Danecki wspólnie z salezjańskim księdzem Markiem Widzykiem i mariawickim kapłanem Janem Opalą.

Po uroczystym święceniu policjanci wsiedli do nowych aut i w dźwiękach policyjnych „syren” i błyskach świateł, podziękowali Staroście i wszystkim samorządowcom za to wspaniałe wsparcie, które czyni mińską komendę jeszcze bardziej mobilną i owoczesną.

DN

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania