Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Patronat Politechniki Warszawskiej nad mińskim ZSZ nr 2

W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w szkole w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

Opublikowano: 26 Grudnia 2015, Sobota, 20:06
Autor: btsd
 0 0 0

PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NAD ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

14 grudnia b.r. zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy:
Politechniką Warszawską - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr. hab. inż. Stanisława Radkowskiego posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora – mgr. Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Emilia Piotrkowicz oraz młodzież szkolna klas technikum.

Współpraca Wydziału i ZSZ nr 2 stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku zawartego przez Politechnikę Warszawską ze szkołą.
W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
1. wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik pojazdów samochodowych”, „technik mechanik”,
2. udzielania pomocy nauczycielom szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
3. udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
4. prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole,
5. współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
6. wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7. utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową szkoły,
8. przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w szkole,
9. umożliwiania najzdolniejszym uczniom szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.  

mat. prasowy ZSZ nr 2

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania