Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Zwiększenie alimentów – jak to zrobić?

Raz zasądzona przez sąd kwota alimentów nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców i potrzeb małoletniego stanowią podstawy do zwiększenia comiesięcznej stawki.

Opublikowano: 6 Listopada 2013, Środa, 18:53
Autor: admin
 0 0 0

Raz zasądzona przez sąd kwota alimentów nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców i potrzeb małoletniego stanowią podstawy do zwiększenia comiesięcznej stawki. Decyzja sądu zależy jednak od sposobu udokumentowania i argumentacji roszczeń.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na zobowiązanym do momentu usamodzielnienia się dziecka, stosownie do jego uzdolnień, predyspozycji i kwalifikacji zawodowych. Wbrew obiegowej opinii, nie wiąże się to z osiągnięciem przez nie pełnoletniości, a częściej jest związane z podjęciem pracy zawodowej, gwarantującej zaspokojenie potrzeb życiowych. Niemniej jednak, obowiązek ten najczęściej rozciąga się od momentu rozstania rodziców (lub zaprzestania łożenia przez rodzica na utrzymanie rodziny), aż do końca studiów lub do początków życia zawodowego dziecka. W tym czasie jego potrzeby zmieniają się diametralnie, a kwota alimentów zasądzonych w wieku 8 lat, nie wystarcza na ich zaspokojenie w okresie dojrzewania lub na studiach. Według art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Zmiana jednego, lub obu czynników oraz proporcji między nimi stwarzają nową sytuację, a co za tym idzie – możliwość wniesienia pozwu o zwiększenie alimentów.

Im starszy, tym droższy
Wzrost i zakres potrzeb dziecka jest proporcjonalny do wieku i inaczej kształtuje się w okresie niemowlęco-przedszkolnym, a inaczej w momencie podjęcia nauki i jej kontynuowania.
– Ustawodawca zakłada, że potrzeby dziecka nie ograniczają się tylko do zapewnienia mu odpowiedniego wyżywienia, mieszkania, odzieży, albo leczenia w czasie choroby. W okresie dochodzenia do pełnoletniości pojawia się także zapotrzebowanie związane z kształceniem, rozwojem duchowym i kulturalnym oraz zapewnieniem rozrywek, co generuje dodatkowe kosztz – mówi Magdalena Sopyła-Rostek z Omega Kancelarie Prawne. – Jednak nie wystarczy w pozwie stwierdzić, że po kilku latach od momentu przyznania alimentów dziecko podrosło i nastąpiła konieczność zmiany stawki. Kluczową sprawą jest udowodnienie stanu faktycznego wzrostu wydatków na dziecko poprzez gromadzenie rachunków, faktur. Na tej podstawie można wyliczyć średnie miesięczne wydatki na osobę uprawnioną do alimentów – dodaje.
Warto wiedzieć, że w internecie dostępne są specjalne arkusze kalkulacyjne, które szacują wydatki na dziecko, w zależności od wieku, możliwości majątkowych obojga rodziców oraz ponoszonych wydatków. Taki dokument uprawdopodobnia podnoszone żądania i stanowi cenny dowód dla sądu.

Zarobki rodziców
Drugim czynnikiem, od którego zależy zwiększenie alimentów, są możliwości zarobkowe osoby objętej obowiązkiem płacenia na dziecko.
– Podstawową kwestią dla sądu jest określenie proporcji między możliwościami rodzica, a potrzebami dziecka. W sytuacji gdy zwiększają się możliwości zarobkowe osoby płacącej alimenty, możliwa jest zmiana zasądzonej wcześniej kwoty – tłumaczy Magdalena Sopyła-Rostek. – Przykładowo: ojciec w momencie orzeczenia alimentów zarabiał 2,5 tys. złotych, oddając co miesiąc 400 zł córce. Teraz dostaje dwa razy więcej, płacąc taką samą kwotę. Zmieniły się więc proporcje i nawet, jeśli sytuacja dziecka nie wymaga zwiększenia nakładów finansowych, można żądać podwyższenia alimentów – wylicza prawnik.
Pamiętajmy, że dla wnoszącego pozew najkorzystniej jest, gdy oba czynniki, tj. wzrost płac i możliwości obciążonego mają miejsce, jednakże istnieje możliwość zasądzania wyższych alimentów tylko z powodu zaistnienia jednego z nich.

Składanie wniosku
Podczas formułowania pozwu najistotniejszą kwestią jest sprecyzowanie, dlaczego wnosimy o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego.
– W zależności od wskazanej przyczyny, różny będzie materiał dowodowy. Jeśli potrzeby dziecka wzrastają, koniecznym jest przedłożenie do sądu rachunków związanych z jego utrzymaniem oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach rodzica, u którego dziecko przebywa. Jeśli syn lub córka uczy się lub choruje, przydadzą się również zaświadczenia ze szkoły oraz od lekarza – wymienia Magdalena Sopyła-Rostek. – Natomiast, w momencie wzrostu możliwości zarobkowych obowiązanego do alimentów rodzica, to do pozywającego należy udowodnienie, że sytuacja majątkowa obowiązanego uległa poprawie. Można to zrobić gromadząc dokumenty z jego miejsca pracy (jeżeli strony mieszkają razem), uzyskując informacje od jego współpracowników oraz wykazując zeznania podatkowe – dodaje.
Pamiętajmy, że niezależnie od okoliczności do pozwu zawsze musi zostać dołączony wyrok rozwodowy (jeżeli był orzeczony) oraz wniosek o załączenie akt postępowań, w których zasądzono wcześniejsze alimenty.

Gdzie i kiedy składać?
Każdorazowo w sytuacji wzrostu potrzeb lub możliwości finansowych zobowiązanego, istnieje możliwość przedłożenia pozwu o podwyższenie alimentów. Sprawy alimentacyjne są zwolnione od opłat sądowych. Pozew, wraz z załącznikami oraz odpisem dla strony przeciwnej należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego rodzica lub uprawnionego do alimentów dziecka.
– Nie ma określonych górnych, ani dolnych granic wnoszonych kwot. W momencie ustalania wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę szereg czynników, które z czasem mogą ulec zmianie. Od ich prawidłowego i szczegółowego udokumentowania zależy szybkość i powodzenie rozpatrywanej sprawy – uważa Magdalena Sopyła-Rostek.

Więcej informacji na: www.omega-kancelaria.pl

Ramka:
Co trzeba wiedzieć o alimentach?
- dziecko, któremu przysługują alimenty ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak jego rodzice – sytuacją karygodną jest np. to, że rodzic dwa razy do roku wyjeżdża na zagraniczne wakacje, a jego dziecka nie stać na tygodniowy wypoczynek nad jeziorem,
- nie ma żadnych przepisów, które określałyby wysokość alimentów – rozstrzyga o tym sąd, opierając się na indywidualnych okolicznościach danej sprawy – bierze on pod uwagę możliwości zarobkowe rodzica i usprawiedliwione potrzeby dziecka,
- obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu bez względu na to, czy posiada on władzę rodzicielską nad dzieckiem, czy został jej pozbawiony, została mu ograniczona lub zawieszona,
- alimenty na dziecko trzeba płacić tak długo, jak długo nie jest ono w stanie się samodzielnie utrzymać,
- uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów to przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności,
- doniesienie do prokuratury o niepłaceniu alimentów może napisać nie tylko rodzic, który ma wyrok sądu przyznający alimenty dziecku, ale też znajoma, babcia dziecka, przedstawiciel gminy czy komornik,
- za niepłacenie alimentów można trafić na czarną listę dłużników,
- gdy mimo zasądzonych alimentów, nie są one płacone, rodzic może zwrócić się do komornika, aby wszczął egzekucję alimentów,
- jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć alimentów, bo osoba zobowiązana je płacić, np. nie pracuje lub bezskuteczna egzekucja trwa dłużej niż dwa miesiące, można złożyć w gminie wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,
- jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie jest w stanie się usamodzielnić, wtedy rodzice mogą być zobowiązani do utrzymywania go nawet przez całe życie,
- gdy dziecko posiada swój własny majątek i dochody z niego pozwalają na całkowite zaspokajanie jego potrzeb, wtedy rodzice są zwolnieni z obowiązku płacenia na jego utrzymanie (art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

18 tys. złotych – to, według najnowszych danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A., średnia zaległość dłużnika alimentacyjnego w Polsce.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania