Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Akademiccy przyrodnicy

19 czerwca 2015 roku Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim podpisało kolejną umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym

Opublikowano: 21 Czerwca 2015, Niedziela, 23:57
Autor: btsd
 0 0 0

19 czerwca 2015 roku Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim podpisało kolejną umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym. Od września 2015 roku w placówce kierowanej przez dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego zostanie utworzona klasa I przyrodniczo-laboratoryjna pod patronatem Wydziału Nauk Ścisłych UPH.

W spotkaniu inaugurującym współpracę w zakresie nauk przyrodniczych uczestniczyli przedstawiciele UPH - dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, z-ca dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktycznych dr Danuta  Kroczewska, z-ca dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki dr Mirosław Jakubiak,  prodziekan ds. studenckich dr Agnieszka Gill-Świderska i koordynator projektu ze strony UPH dr Marek Siłuszyk. Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II było reprezentowane przez dyrektora Wyszogrodzkiego i nauczycielkę fizyki oraz chemii – panią Dorotę Sugier.

Innowacja realizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH od września 2015 roku w klasie I będzie dotyczyła wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W pierwszym roku uczniowie mają skupić się na zdobywaniu wiadomości z geografii i biologii, w kolejnych dwóch latach rozszerzenie będzie dotyczyło chemii i fizyki. Dzięki podpisanej 19 czerwca umowie o współpracy z UPH uczniowie przez wszystkie 3 lata nauki w gimnazjum będą 2 razy w semestrze wyjeżdżać na uczelnię na różnego rodzaju zajęcia o charakterze akademickim. Umowa zakłada udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Nauk Ścisłych – młodzież będzie wykonywała samodzielnie doświadczenia z fizyki i chemii wykraczające poza podstawę programową, ma również uczestniczyć w wykładach akademickich. W ramach współpracy uczniowie gimnazjum papieskiego będą uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych, takich jak Festiwal Nauki czy pierwszy dzień wiosny z Wydziałem. Do gimnazjum będą także przyjeżdżali studenci tego wydziału, którzy mają się dzielić swoją wiedzą z młodszymi kolegami i koleżankami.

Z pewnością współpraca Gimnazjum Miejskiego nr 2 z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w zakresie nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych sprawi, że uczniowie gimnazjum dostaną szansę zdobycia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Oferta gimnazjum papieskiego od roku szkolnego 2015/2016 staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów – zarówno dla uzdolnionych humanistycznie, jak i w zakresie tzw. przedmiotów ścisłych. Dzięki umowom o współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych i z Wydziałem Nauk Humanistycznych gimnazjaliści będą mogli korzystać z szansy osobistego rozwoju intelektualnego.

Agnieszka Kożuchowska (GM2)

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania