Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Kilka nazw zniknie z mapy miasta?

Grupa radnych zainicjowała w Mińsku Maz. zmianę komunistycznych nazw ulic. Reakcje mieszkańców są różne.

Opublikowano: 6 Kwietnia 2015, Poniedziałek, 11:39
Autor: btsd
 0 0 0

W marcu grupa radnych wyszła z propozycją zmiany nazw ulic Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, A. Rapackiego, St. Popławskiego i Z. Berlinga. Jak napisano w listach rozesłanych do mieszkańców tych ulic (poza Gwardii Ludowej, ponieważ jest niezamieszkała) nazwy te miały służyć oddaniu czci działalności komunistycznej. Do pism dołączono ankiety z pytaniem o wolę zmiany oraz z propozycją nowego patrona (i możliwością wskazania własnego pomysłu).

Na stronie internetowej stacja-konsultacja zamieszczona jest podobna ankieta, z której skorzystać mogą internauci. Termin zamieszczania wypowiedzi mija 10 kwietnia b.r.

Jak mówi burmistrz Marcin Jakubowski, wyniki ankietowania wśród mieszkańców pozwolą mu podjąć decyzję w jaki sposób opiniować przyszłe inicjatywy dotyczące zmian nazw ulic. A jak dowiedziała się "Strefa Mińsk", żaden wniosek o zmianę nazw jeszcze do burmistrza nie wpłynął.

Wśród mieszkańców, zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń oceny pomysłu są bardzo różne. Pojawiają się zarówno głosy "za", jak i całkowicie przeciwne i nie dlatego, że ktoś jest zwolennikiem komunizmu, ale bardziej wynika to z przyzwyczajenia i obawy przed dużymi kosztami: finansowymi i w kwestii czasu poświęconego na zmianę danych w instytucjach, firmach prywatnych (tv kablowa, operator komórkowy itd).

A jakie jest Wasze zdanie, nasi Czytelnicy?

Czekamy na wasze komentarze pod artykułem i na FB.

 

Wśród proponowanych nowych patronów ulic są m.in.:

Rodzina Skrzyneckich - bracia Piotr i Józef oraz ich ojciec Marian.

ppłk Marian Skrzynecki – (1891-1939) Adiutant Marszałka J. Piłsudskiego. Brał udział w wojnie z bolszewikami. Z końcem sierpnia 1939 r. objął dowództwo 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Prowadził Pułk w Kampanii Wrześniowej. Ciężko ranny 30.09.1939 r. strzałami z rąk kawalerzystów sowieckich umiera w szpitalu w Mościcach. Odznaczony m.i.n. Virtuti Militari za wojnę 1918-20 oraz za Kampanię Wrześniową, trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Ostatni dowódca 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
Piotr Skrzynecki – (1930-1997) Reżyser, scenarzysta, współtwórca kabaretu „Piwnica Pod Baranami” w Krakowie. Syn ostatniego dowódcy 7. Pułku Ułanów Lubelskich – ppłk. Mariana Skrzyneckiego. Dzieciństwo spędził w Mińsku Mazowieckim. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki.
Józef Skrzynecki – (1927-1997) Syn ostatniego dowódcy 7. Pułku Ułanów Lubelskich – ppłk. Mariana Skrzyneckiego, brat współtwórcy kabaretu „Piwnica Pod Baranami” Piotra Skrzyneckiego.  Podczas II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej. Uczestnik Akcji „Burza” obwodu „Mewa-Kamień”. Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki.

Władysław Rudziński – (1922-2013) herbu Prus III, potomek dawnych właścicieli ziem mińskich. Był Żołnierzem Armii Krajowej – pseudonim "Jastrząb", absolwentem Szkoły Podchorążych Dywizjonu 1806 1. Pułku Strzelców Konnych w Warszawie, Powstańcem Warszawskim w Kompanii Szturmowej "Stefan" IV Rejonu AK Warszawa-Śródmieście. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem Towarzystwa Heraldycznego i Ziemiańskiego. Badacz dziejów naszego miasta. Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki.

Janek Paruzel – (1928-1944) Harcerz „Szarych Szeregów” pseudonim „Wilk”, łącznik Obwodu Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Razem z kolegami, głównie rówieśnikami rozwozili podziemną prasę, zrywali z masztów hitlerowskie flagi, brali udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych. Aresztowany w lutym 1944 r. nie dał się złamać w trakcie brutalnych przesłuchań i nikogo nie wydał. Został rozstrzelany w kwietniu 1944 r. na Pawiaku.

Lucjan Dąbrowski – (1908-1976) W 1936 r. założył zakład zegarmistrzowsko-jubilersko-optyczny przy Pl. Kilińskiego. Lokalny społecznik z długoletnią służbą w OSP, gdzie w latach 1958-76 pełnił funkcję Prezesa. Czynny uczestnik akcji charytatywnych i ofiarodawca cennych przedmiotów m.in. na loterie fantowe, na wyposażenie do Szkół Miejskich. Działał w Powiatowym Komitecie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Feliks Rodkiewicz – obywatel ziemski, uczestnik Powstania Styczniowego 1863-64 w oddziale Bogdana Bończy. Walczył jako szeregowiec, później podoficer. Za wyjątkowe męstwo, szczególnie za bitwę pod Gidnowem, awansowany na oficera. Najbardziej szanowany obywatel miasta na przełomie XIX/XX w., patriota, społecznik, łożył duże sumy na straż pożarną. Ofiarował swoje prywatne domy mieszkalne na siedzibę szkoły. Wspierał Towarzystwo Dobroczynności. Był inicjatorem wielu uroczystości patriotycznych, jak również ich fundatorem.

Obecni patroni ulic proponowani do zmian:

Gwardia Ludowa powołana została w 1942 roku jako zbrojne ramię komunistycznej konspiracji Polskiej Partii Robotniczej. W pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR. Służyła jako narzędzie polityki Stalina wobec Polski. Większość członków Gwardii Ludowej zasiliła po wojnie struktury systemu stalinowskiego w Polsce. [źródło: Wikipedia]

Armia Ludowa była konspiracyjną organizacją zbrojną Polskiej Partii Robotniczej z czasów okupacji niemieckiej. Powstała z przekształcenia Gwardii Ludowej. Przez cały okres istnienia była to formacja zwalczająca dążenia do odbudowy niepodległego państwa polskiego. Większość członków Armii Ludowej zasiliła po wojnie struktury systemu stalinowskiego w Polsce. [źródło: Wikipedia] W Gwardii Ludowej i Armii Ludowej służyli też żołnierze, którzy do boju szli z nadzieją w sercu na wolną Polskę. Nie należy oceniać ich działalności, bo często nie byli świadomi celów przyświecających działalności tej formacji.

Zygmunt Berling (ur. 1896, zm. 1980) We wrześniu 1914 r. zaciągnął się do Legionów Polskich. Od 1939 r. zawodowy oficer Wojska Polskiego, później współpracownik NKWD czynnie działający na rzecz włączenia Polski do ZSRR jako republiki.  Współautor wiernopoddańczej deklaracji hołdu i lojalności skierowanej do Stalina w marcu 1941 roku. Rozkazem gen. Władysława Andersa zdegradowany i formalnie wydalony z wojska. Sąd Polowy zaocznie zaocznie skazał Berlinga na śmierć i pozbawienie praw publicznych na zawsze. Przez Stalina mianowany dowódcą polskich jednostek przy Armii Czerwonej. W szeregach armii Berlinga służyli też żołnierze, którzy nie mieli wpływu na to, w jaki sposób ich jednostki będą wykorzystywane w skierowanej przeciwko Polsce polityce Stalina. W dużej mierze byli to więźniowie łagrów, którzy w formacji tej widzieli jedyną drogę powrotu do Ojczyzny.

Stanisław Popławski (ur. 1902, zm. 1973) Radziecki dowódca wojskowy, generał armii Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, członek KC PZPR, Bohater Związku Radzieckiego. We wrześniu 1944 r. Stalin skierował go w stopniu generała brygady do „pełnienia obowiązków Polaka” w jednostkach tworzonego przez komunistów Wojska Polskiego. W 1947 r. zyskał mandat poselski po sfałszowanych przez komunistów wyborach do Sejmu. W szczytowym okresie stalinizmu od 1949 r. był wiceministrem obrony narodowej – współodpowiedzialnym za upartyjnienie i sowietyzację armii polskiej. Dowodził wojskami krwawo tłumiącymi robotniczy i niepodległościowy protest w trakcie powstania poznańskiego w 1956 r. Stanisław Popławski jest bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć co najmniej 74 osób (wg danych oficjalnych) i ponad pół tysiąca rannych.

Adam Rapacki (ur. 1909, zm. 1970) W okresie międzywojennym pracownik Spółdzielczego Instytutu Naukowego i działacz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Uczestnik kampanii wrześniowej. 22 września 1939 r. dostał się do niewoli i całą wojnę spędził w niemieckich obozach jenieckich. Powrócił do kraju w 1945 r. i zaangażował się w działalność prokomunistycznej PPS. Jako publicysta uczestniczył w kampaniach propagandowych komunistów, wymierzonych w działalność obozu niepodległościowego w Polsce. Otrzymał mandat poselski po sfałszowanych wyborach w 1947 r.  Był ministrem żeglugi, ministrem szkolnictwa wyższego, ministrem spraw zagranicznych, czołowym działaczem KC PZPR.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania