Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

WAT w "Mechaniku"

Na początku lutego b. r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz. odbyło się spotkanie klas maturalnych z Zastępcą Dziekana Wydziału Mechanicznego płk. dr. inż. Adamem Bartnickim.

Opublikowano: 3 Kwietnia 2015, Piątek, 23:00
Autor: btsd
 0 0 0

Już na początku lutego 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie młodzieży klas maturalnych z Zastępcą Dziekana Wydziału Mechanicznego płk. dr. inż. Adamem Bartnickim. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej tegorocznym maturzystom i zachęcenie ich do podjęcia dalszej nauki w Wydziale Mechanicznym zarówno na kierunkach cywilnych jak i wojskowych. Szeroka oferta form kształcenia spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych absolwentów „Mechanika”, którzy w dalszej edukacji poszukują kierunków i specjalności, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie we współczesnej gospodarce. Młodzież poznała zarówno bazę dydaktyczną wydziału jak i kierunki prowadzonych w nim prac badawczych, a także możliwości rozwoju naukowego w ramach działalności w Kołach Naukowych Studentów. Spotkanie przebiegało w szczególnej atmosferze, gdyż płk Adam Bartnicki jest absolwentem „Mechanika” – 1987 r.

Lutowe spotkanie miało charakter pilotażowy i stanowiło zapowiedź podpisania listu intencyjnego pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Tej tematyce poświęcone były rozmowy w siedzibie Starostwa, w których poza przedstawicielem Wydziału Mechanicznego wzięli udział Starosta Miński Antoni Tarczyński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego Emilia Piotrkowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Tomasz Płochocki. W wyniku przeprowadzonych rozmów sformułowano propozycję treści listu intencyjnego, do podpisania którego ma dojść w najbliższych tygodniach. O jego zawartości, szczegółach i płynących korzyściach będziemy informować na łamach Strefy już wkrótce.

mat. WAT w Warszawie

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania