Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Strategia Rozwoju OMW

Prace nad dokumentem stanowią kolejny etap projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.

Opublikowano: 3 Marca 2015, Wtorek, 21:23
Autor: btsd
 0 0 0

26 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące prace projektowe nad dokumentem „Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030”, w którym udział wzięli burmistrz Marcin Jakubowski i Joanna Dutkiewicz kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta, osoby reprezentujące Urząd m.st. Warszawy oraz firmę Deloitte Consulting S.A.

Prace nad dokumentem to kolejny etap projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Główny cel stanowi diagnoza terenu tworzącego Obszar Metropolitalny Warszawy oraz na jej bazie wskazanie pożądanych kierunków rozwoju poszczególnych obszarów strategicznych.

„Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030” stanowić będzie narzędzie planowania oraz upowszechniania wiedzy, wskazując cele strategiczne obszaru metropolitalnego w perspektywie do roku 2030.

W ramach opracowywania dokumentu 6 marca b.r. odbędą się w Mińsku Mazowieckim warsztaty mające na celu m.in. omówienie kluczowych wniosków z diagnozy OMW i wybór celów strategicznych.

oprac. na podst. mat. UM Mińsk Maz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania